Razvoj i dimenzioniranje infrastrukture

hmtoggle_plus0validation-status-icon-infoKorisnici SMB-a? Kliknite ovdje...

Prije instaliranja servisa ESET Remote Administrator važno je biti upoznat s arhitekturom i time što utječe na performanse ERA servera i SQL baze podataka:

Hardver koji se upotrebljava za ERA server

Svakako preporučujemo da pregledate osnovne hardverske preduvjete prije nastavka. Na temelju naših primjera implementacije iz prakse i sljedeće tablice možete utvrditi specifikacije hardvera za optimalne performanse programa ESET Remote Administrator.

Tablica za dimenzioniranje za mala i srednja poduzeća

Klijenti

icon_computer ERA Server + SQL server baze podataka

CPU-ovi

RAM (GB)

HDD (GB)

Do 1000

2

4

100

1000 - 5000

4

4 - 8

150

5000 - 10.000

4

4 - 8

200

Ove preporuke odnose se na konfiguraciju s odgovarajućim intervalom veze klijenta.

Tablica za dimenzioniranje za srednja poduzeća i korporacije

Klijenti

icon_computer ERA server

icon_computer SQL server baze podataka*

icon_computer ERA proxy**

CPU-ovi

RAM (GB)

HDD (GB)

CPU-ovi

RAM (GB)

HDD (GB)

Broj proxyja

CPU-ovi

RAM (GB)

HDD (GB)

10.000 - 50.000

4+

4+

40

8+

8+

250+

2 - 3

2 - 4

8

20 - 40

50.000 - 100.000

8+

4+

80

8+

16+

250+

3 - 6

2 - 4

8

20 - 40

100.000+

8+

8+

80

8+

32+

250+

6+

2 - 4

8

20 - 40

Ove preporuke odnose se na konfiguraciju s odgovarajućim intervalom veze klijenta.

* Instanca MS SQL servera može dijeliti resurse s ERA serverom radi povećanja iskoristivosti i smanjenja kašnjenja. U tom se slučaju mora upotrebljavati zbroj preporučenih vrijednosti za CPU i RAM.

** Potreban je SSD korporacijskog razreda s visokim IOPS-om.

*** ERA proxy ne smije dijeliti resurse s ERA serverom i njegovom bazom podataka. Ako postoji dovoljno resursa za ERA server, moguće su izravne veze iz ERA agenata.

 

SQL server baze podataka

Iako su hardverski preduvjeti baze podataka za ESET Remote Administrator utvrđeni, trebate odlučiti hoćete li instalirati SQL server baze podataka na isto računalo kao i ERA server ili ćete upotrijebiti namjenski server za instalaciju SQL servera baze podataka.

Preporučujemo da upotrijebite namjensko računalo (ili računala) s rezerviranim resursima ako želite upravljati s više od 10.000 klijenata.

Baza podataka

Korisnik iz malog i srednjeg poduzeća

Korporativni korisnik

Ograničenje klijenata

Windows

Linux

MS SQL Express

X

(nije obavezno)

5.000

X

 

MS SQL Server

X

X

Nema (do 100.000)

X

 

MySQL

X

X

10.000

X

X

Arhitektura mreže i brzina internetske veze

Pogledajte poglavlja Mrežni preduvjeti i Razlike između HTTP proxyja Apache, mirror alata i izravne povezivosti.

Interval veze klijenta

Razdoblje između veza klijenta s ERA serverom (ili ERA proxyjem) utječe i na performanse. Više detalja o načinu konfiguriranja tih postavki potražite u poglavlju Interval veze klijenta.

Prosječan broj događaja koje su prijavili klijenti

Ako je server preopterećen ili dođe do zaraze zlonamjernim softverom (npr. povezujemo 20.000 klijenata sa serverom koji može opsluživati samo 10.000 klijenata u intervalu od deset minuta), preskočit će neke povezane klijente. Klijenti koji nisu povezani pokušat će se kasnije povezati s ERA serverom (ili ERA proxyjem).

Broj ERA agenata i krajnjih točaka na mreži

Pogledajte poglavlje Scenariji instalacije – najbolji postupci.