Instalacija i predmemoriranje HTTP proxyja Apache

Da biste instalirali Apache HTTP proxy na sustavu Windows, slijedite sljedeće korake:

validation-status-icon-warning VAŽNO: Ako već imate instaliran Apache HTTP proxy na sustavu Windows i želite ga nadograditi na najnoviju verziju, prijeđite na Nadogradnja HTTP proxyja Apache.

1.Posjetite odjeljak za preuzimanje programa ESET Remote Administrator 6 kako biste preuzeli samostalni instalacijski program za ERA komponente.

2.Otvorite ApacheHttp.zip i raspakirajte datoteke u C:\Program Files\Apache HTTP Proxy
 
validation-status-icon-infoNAPOMENA: Ako želite instalirati Apache HTTP proxy na drugi tvrdi disk, morate zamijeniti put C:\Program Files\ odgovarajućim putom navedenim u uputama u nastavku i u datoteci httpd.conf koja se nalazi u direktoriju Apache HTTP Proxy\bin. Na primjer, ako raspakirate sadržaj datoteke ApacheHttp.zip u D:\Apache Http Proxy, tada C:\Program Files\ morate zamijeniti putom D:\Apache Http Proxy.
 

3.Otvorite administracijski naredbeni redak i promijenite direktorij u C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\bin

4.Pokrenite sljedeću naredbu:

httpd.exe -k install -n ApacheHttpProxy

5.Pomoću programa za uređivanje teksta kao što je Notepad otvorite datoteku httpd.conf i dodajte sljedeće retke na dno datoteke:

ServerRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy"
DocumentRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\htdocs"
<Directory "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\htdocs">
Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride None
Require all granted
</Directory>
CacheRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\cache"
 
validation-status-icon-infoNAPOMENA: Ako direktorij predmemorije želite smjestiti na neko drugo mjesto, na primjer na drugi disk, kao što je D:\Apache HTTP Proxy\cache, tada u zadnjem retku prethodnog koda promijenite "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\cache" u "D:\Apache HTTP Proxy\cache".
 

6.Pokrenite servis ApacheHttpProxy s pomoću sljedeće naredbe:

sc start ApacheHttpProxy

7.Možete provjeriti je li servis Apache HTTP proxy pokrenut u pogledu services.msc (potražite ApacheHttpProxy). Prema standardnim postavkama, servis je konfiguriran da se automatski pokrene.

 

Slijedite korake u nastavku za konfiguriranje korisničkog imena i lozinke za Apache HTTP proxy (preporučeno):

1.Zaustavite servis ApacheHttpProxy tako da otvorite privilegirani naredbeni redak i pokrenete sljedeću naredbu:

sc stop ApacheHttpProxy

2.Provjerite prisutnost sljedećih modula u C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\conf\httpd.conf:

LoadModule authn_core_module modules\mod_authn_core.dll
LoadModule authn_file_module modules\mod_authn_file.dll
LoadModule authz_groupfile_module modules\mod_authz_groupfile.dll
LoadModule auth_basic_module modules\mod_auth_basic.dll

3.Dodajte sljedeće retke u C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\conf\httpd.conf pod <Proxy *>:

AuthType Basic
AuthName "Password Required"
AuthUserFile password.file
AuthGroupFile group.file
Require group usergroup

4.Upotrijebite naredbu htpasswd da biste stvorili datoteku pod nazivom password.file u mapi Apache HTTP Proxy\bin\ (od vas će se zatražiti lozinka):

htpasswd.exe -c ..\password.file username

5.Ručno stvorite datoteku group.file u mapi Apache HTTP Proxy\ sa sljedećim sadržajem:

usergroup:username

6.Pokrenite servis ApacheHttpProxy pokretanjem sljedeće naredbe u privilegiranom naredbenom retku:

sc start ApacheHttpProxy

7.Provjerite vezu na HTTP Proxy pristupanjem sljedećoj URL adresi u vašem pregledniku:

http://[IP address]:3128/index.html

validation-status-icon-infoNAPOMENA: Nakon što uspješno dovršite instalaciju sustava Apache HTTP proxy imate mogućnost dopustiti samo komunikaciju s ESET-om (blokirati sav ostali promet – standardno) ili dopustiti sav promet. Izvršite potrebne promjene konfiguracije kako je ovdje opisano:

Prosljeđivanje samo za komunikaciju s ESET-om

Proxy lanac (sav promet)

 

Sljedećom naredbom prikazuje se sadržaj koji se trenutačno nalazi u predmemoriji:

"C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\bin\htcacheclean.exe" -a -p "C:\ProgramData\Apache HTTP Proxy\cache"

Upotrijebite alat htcacheclean da biste očistili predmemoriju na disku. Preporučena naredba (postavljanje veličine predmemorije na 10 GB i granice predmemoriranih datoteka na ~12000) prikazana je u nastavku:

"C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\bin\htcacheclean.exe" -n -t^
-p"C:\ProgramData\Apache HTTP Proxy\cache" -l10000M -L12000

Za zakazivanje čišćenja predmemorije svaki sat pokrenite:

schtasks /Create /F /RU "SYSTEM" /SC HOURLY /TN ESETApacheHttpProxyCleanTask^
/TR "\"C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\bin\htcacheclean.exe\"^
-n -t -p \"C:\ProgramData\Apache HTTP Proxy\cache\" -l10000M -L12000"

Ako odlučite dopustiti sav promet, preporučene su sljedeće naredbe:

"C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\bin\htcacheclean.exe" -n -t^
-p"C:\ProgramData\Apache HTTP Proxy\cache" -l10000M

schtasks /Create /F /RU "SYSTEM" /SC HOURLY /TN ESETApacheHttpProxyCleanTask
/TR "\"C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\bin/htcacheclean.exe\"^
-n -t -p \"C:\ProgramData\Apache HTTP Proxy\cache\" -l10000M"

validation-status-icon-infoNAPOMENA: Znak ^ na kraju retka naredbi od ključne je važnosti; ako se izostavi, naredba se neće ispravno izvršiti.

Dodatne informacije potražite u članku u bazi znanja ili Dokumentaciji o provjeri autentičnosti i autorizaciji za Apache.