Razlike u odnosu na ERA 5.x

Tablica u nastavku uključuje opise glavnih razlika između verzije 6.x i 5.x programa ESET Remote Administrator.

Funkcija

Verzija 6.x*

Verzija 5.x

Konzola

Web-konzola (izvodi se u pregledniku)

Konzola (aplikacija za sustav Windows)

Komponente

Server, web-konzola (web-sučelje, Java i Apache Tomcat potrebni su na strani servera), agent, proxy, Rogue Detection Sensor, Mobile Device Connector, Apache HTTP proxy za spremanje nadogradnji u predmemoriju

Server i konzola (GUI programa za sustav Windows)

Otkrivanje računala

Rogue Detection Sensor automatski pronalazi nova računala

Zadatak za pretraživanje mreže može se izvesti za pronalazak novih računala

Daljinska instalacija

Nakon instalacije na klijentska računala ERA agent može olakšati instalaciju ESET-ovih programa

Pogurana (push) instalacija može se izvesti za instalaciju ESET-ovih rješenja na klijente

Metode daljinske instalacije

ESET-ovi sigurnosni programi mogu se instalirati zajedno s agentom s pomoću daljinske pogurane (push) instalacije ERA agenta, skripti internetskog instalacijskog programa (isporuka putem e-pošte ili izmjenjivih medija), GPO-a, SCCM-a ili samostalnog alata za instalaciju.

Daljinska pogurana (push) instalacija, SSH, WMI, isporuka poštom, WSUS, GPO, skripta za prijavu

Podrška za
ESET-ove poslovne programe verzije 6.x

Da

Ne

Pravila

Ponovno dizajniran uređivač pravila može nametnuti/primijeniti zastavice. ERA agent spaja pravila u skladu sa strukturom grupe. Na završni klijent mogu se primijeniti različiti načini spajanja pravila.

Uređivač konfiguracije pravila sa strukturom stabla

Grupe

Statičke i dinamičke grupe. Jedna statička grupa po uređaju. ERA agent procjenjuje dinamičke grupe neovisno o povezivosti sa serverom. Članstvo se prijavljuje ERA serveru. Statičke grupe identične su pristupnim grupama. Pristup svim objektima vođen je njihovim položajem u određenoj grupi.

Statičke i parametarske grupe

Izvješćivanje

Ponovno dizajniran komplet za izvješćivanje može stvarati prilagođene grafikone koji sadrže sistemske podatke koje odabere korisnik. Više izvješća može se spremiti lokalno i/ili isporučiti e-poštom u formatu CSV ili PDF.

Zaseban skup izvješća za upravljačku ploču na webu i prošireni opći predlošci izvješća koji se mogu prilagoditi. Izvoz u HTML, ZIP i PDF.

Mirror

Apache HTTP proxy djeluje kao transparentan proxy/predmemorija za datoteke koje su preuzete s ESET servera. Izvanmrežni mirror alat dostupan je kao alternativa, a može se stvoriti i izvanmrežni repozitorij.

Funkcionalnost mirrora omogućuje vam da pohranite nadogradnje/datoteke lokalno na tvrdi disk ERA servera

Podrška za platformu OS-a

Okruženje sustava Windows, Linux i Mac te virtualna okruženja (mogućnost uvoza virtualnog uređaja). Replikacija između servera se izbjegava.

Samo Windows

Baza podataka

MSSQL Express (standardno), MSSQL, MySQL (samo MySQL podržan na sustavu Linux)

MSAccess povezan s protokolom ODBC (standardno), MSSQL, MySQL, Oracle

* Sve prethodno navedene funkcije možda neće biti dostupne u svim verzijama sustava ERA 6.x. Cjeloviti skup funkcija dostupan je u najnovijoj verziji.