Namjenski korisnički račun za bazu podataka

Ako ne želite upotrebljavati SA račun (MS SQL) ili korijenski račun (MySQL), možete stvoriti namjenski korisnički račun za bazu podataka. Ovaj namjenski korisnički račun za bazu podataka upotrebljavat će se samo za pristup ERA bazi podataka. Preporučujemo da stvorite namjenski korisnički račun za bazu podataka unutar servera baze podataka prije pokretanja instalacije programa ESET Remote Administrator. Uz to, morat ćete stvoriti i praznu bazu podataka kojoj će ESET Remote Administrator pristupati s pomoću namjenskog korisničkog računa.

validation-status-icon-infoNAPOMENA: postoji minimalan skup ovlasti koje se moraju dodijeliti namjenskom korisničkom računu za bazu podataka.

validation-status-icon-infoNAPOMENA: Detaljne upute o načinu postavljanja baze podataka i korisničkog računa za MS SQL i MySQL možete pronaći u članku u bazi znanja.

Korisničke ovlasti za MySQL :

ALTER, ALTER ROUTINE, CREATE, CREATE ROUTINE, CREATE TEMPORARY TABLES, CREATE VIEW, DELETE, DROP, EXECUTE, INDEX, INSERT, LOCK TABLES, SELECT, UPDATE, TRIGGER - više informacija o ovlastima za MySQL potražite na stranici http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/grant.html

Uloge u bazi podataka za Microsoft SQL Server:

Korisnik ERA baze podataka mora biti član uloge u bazi podataka db_owner. Više informacija o ulogama u bazi podataka na Microsoft SQL Serveru pogledajte na web-stranici https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms189121%28v=sql.100%29.aspx