Instalacija komponenti na sustavu Windows

U mnogim slučajevima trebat ćete instalirati različite ESET Remote Administrator komponente na različita računala kako biste udovoljili različitim mrežnim arhitekturama, ispunili zahtjeve za učinkovitost ili iz drugih razloga. Sljedeći instalacijski paketi dostupni su za pojedinačne ESET Remote Administrator komponente:

Jezgrene komponente

ERA server

ERA web-konzola

ERA agent (mora biti instaliran na klijentskim računalima, ali nije obvezan na ERA serveru)

Dodatne komponente

ERA proxy

RD Sensor

Mobile Device Connector

HTTP proxy Apache

Mirror alat

Upute za nadogradnju ESET Remote Administratora na najnoviju verziju (6.x) potražite u ovom članku iz ESET-ove baze znanja.

Ako želite pokrenuti instalaciju na svojem jeziku, morate pokrenuti MSI instalacijski program određene ERA komponente putem naredbenog retka.

Niže je naveden primjer pokretanja instalacije na slovačkom jeziku:

MSI_lang_cmd

Da biste odabrali jezik na kojem želite pokrenuti instalacijski program, odredite odgovarajući parametar TRANSFORMS prema ovoj tablici:

Jezik

Kôd

Engleski (Sjedinjene Američke Države)

en-US

Arapski (Egipat)

ar-EG

Kineski pojednostavljeni

zh-CN

Kineski tradicionalni

zh-TW

Hrvatski (Hrvatska)

hr-HR

Češki (Češka Republika)

cs-CZ

Francuski (Francuska)

fr-FR

Francuski (Kanada)

fr-CA

Njemački (Njemačka)

de-DE

Grčki (Grčka)

el-GR

Talijanski (Italija)

it-IT

Japanski (Japan)

ja-JP

Korejski (Korea)

ko-KR

Poljski (Poljska)

pl-PL

Portugalski (Brazil)

pt-BR

Ruski (Rusija)

ru-RU

Španjolski (Čile)

es-CL

Španjolski (Španjolska)

es-ES

Slovački (Slovačka)

sk-SK

Turski (Turska)

tr-TR