Instalacija agenta potpomognuta serverom

Da biste nastavili s instalacijom agenta potpomognutom serverom iz prethodnog poglavlja:

U polje Host servera unesite naziv hosta ili IP adresu ERA web-konzole (isto kao ERA server). Ostavite Port web-konzole postavljen na standardni port 2223 ako ne koristite prilagođeni port. Također unesite podatke računa web-konzole u polja Korisničko ime i Lozinka.

validation-status-icon-warning VAŽNO: Pobrinite se da se host servera podudara s barem jednom od vrijednosti (idealno bi to bio FQDN) koje su definirane u polju Host u sklopu certifikata servera. U suprotnom pojavit će se pogreška „Primljeni certifikat servera nije valjan”. Jedina je iznimka slučaj kada se u polju Host u sklopu certifikata servera nalazi zamjenski znak (*), što znači da u obzir dolazi bilo koji host servera.

2.Kliknite Da kad se od vas zatraži da potvrdite želite li prihvatiti certifikat.

3.Odaberite Nemoj stvarati računalo ili Odaberi prilagođenu statičku grupu. Ako kliknete Odaberi prilagođenu statičku grupu, moći ćete odabrati grupu s popisa postojećih statičkih grupa u sustavu ERA. Računalo će se dodati grupi koju ste označili.

4.Odredite odredišnu mapu za ERA agent (preporučuje se korištenje standardne lokacije), kliknite Sljedeće, a zatim kliknite Instaliraj.