Promjena IP adrese ili naziva hosta na ERA serveru

Da biste promijenili IP adresu ili naziv hosta na ERA serveru, pratite korake u nastavku:

1.Ako vaš certifikat ERA servera sadrži specifičnu IP adresu i/ili naziv hosta, stvorite novi certifikat servera i uključite novu IP adresu ili naziv hosta na koje se prebacujete. No ako se u polju Host certifikata servera nalazi zamjenski znak *, prijeđite na 2. korak. Ako to nije slučaj, stvorite novi certifikat servera tako da dodate novu IP adresu i naziv hosta razdvojene zarezom i uključite prethodnu IP adresu i naziv hosta. Također možete dodati zamjenski znak * u polje Host.

2.Potpišite novi certifikat servera koristeći se izdavateljem certifikata ERA servera.

3.Stvorite pravilo za promjenu klijentskih veza na novu IP adresu ili naziv hosta (po mogućnosti IP adresu), ali uključite i drugu (alternativnu) vezu na staru IP adresu ili naziv hosta da biste dali ERA agentu priliku da se poveže s oba servera. Više detalja potražite u odjeljku Stvaranje pravila za povezivanje ERA agenata s novim ERA serverom.

4.Primijenite ovo pravilo na klijentska računala i omogućite ERA agentima replikaciju. Premda će pravilo preusmjeriti klijente na novi server (koji ne radi), ERA agenti koristit će se podacima alternativnog servera za povezivanje s originalnom IP adresom.

5.Postavite novi certifikat servera u postavkama servera.

6.Ponovno pokrenite servis ERA server i promijenite IP adresu ili naziv hosta.

Ilustrirane upute za promjenu adrese ERA servera pronađite u članku u bazi znanja.