Rogue Detection Sensor

Rogue Detection Sensor (RD Sensor) alat je za otkrivanje lažnih sustava koji pretražuju računala na vašoj mreži. Taj je senzor praktičan jer može locirati nova računala iz sustava ESET Remote Administrator bez ručnog pretraživanja i dodavanja. Otkrivena računala odmah se lociraju i zapisuju u unaprijed definirano izvješće pa ih možete premjestiti u određene statičke grupe i nastaviti sa zadacima upravljanja.

RD Sensor pasivno osluškuje i otkriva računala koja su prisutna na mreži te šalje informacije o njima na ERA server. ERA server potom procjenjuje jesu li računala pronađena na mreži nepoznata ERA serveru ili se njima već upravlja.

Svako računalo u mrežnoj strukturi (domena, LDAP, Windows mreža) automatski se dodaje na popis računala ERA servera u sklopu zadatka sinkronizacije servera. Korištenje RD Sensora praktičan je način za pronalaženje računala koja nisu u domeni ili drugoj mrežnoj strukturi i njihovo dodavanje na ESET Remote Administrator server. RD Sensor pamti računala koja su već otkrivena i neće dvaput slati iste informacije.

scheme_rd_sensor_sm