Preduvjeti za agent – Linux

Za instalaciju komponente ERA agent u sustavu Linux moraju biti zadovoljeni sljedeći preduvjeti:

Preduvjeti za instalaciju agenta potpomognutu serverom

Serversko računalo mora biti dostupno iz mreže i imati instaliran ERA server i ERA web-konzolu

Instalacijska datoteka ERA agenta mora biti postavljena kao izvršna datoteka (pokrenite chmod +x na datoteci da biste to postavili).

Minimalna podržana verzija protokola openssl jest openssl-1.0.1e-30

Preduvjeti za izvanmrežnu instalaciju agenta

Serversko računalo mora biti dostupno iz mreže i imati instaliran ERA server

Mora biti prisutan certifikat za agent

Mora biti prisutna datoteka javnog ključa izdavatelja certifikata servera

Instalacijska datoteka agenta mora biti postavljena kao izvršna datoteka (pokrenite chmod +x na datoteci da biste to postavili).

Minimalna podržana verzija protokola openssl jest openssl-1.0.1e-30

 

validation-status-icon-info Za Linux CentOS preporučuje se instalacija paketa policycoreutils-devel.

Pokrenite naredbu:

yum install policycoreutils-devel