Aktualizace Apache Tomcat na Linuxu

Před zahájením aktualizace

1.Ujistěte se, že používáte aktuální verzi doplňku Java.

Ověřte, zda se aktualizoval balíček openjdk (viz tabulka níže).

2.Pro ověření aktuálně používané verze použijte příkaz:

cd /usr/share/tomcat/bin && ./version.sh (v závislosti na použité verzi může název složky obsahovat číslo verze, například tomcat7 nebo tomcat8)

3.Ověřte, zda verze na kterou chcete přejít, podporuje produkt ESET.

 

Postup aktualizace

1.Zastavte službu Apache Tomcat:

service tomcat stop (v závislosti na použité verzi může název služby obsahovat číslo verze, například tomcat7 nebo tomcat8)

2.Aktualizuje Apache Tomcat a doplněk Java.

Debian a Ubuntu distribuce

sudo-apt-get update
sudo apt-get install openjdk-7-jdk tomcat7

CentOS, Red Hat a Fedora distribuce

yum update
yum install java-1.8.0-openjdk tomcat

OpenSUSE

zypper refresh
zypper install java-1_8_0-openjdk tomcat

validation-status-icon-warning Důležité: Po dokončení aktualizace na majoritní verzi (například při aktualizaci Apache Tomcat z verze 7.x na 8.x):

Znovu nasaďte ERA Web Console (postup pro linuxu) a do složky %TOMCAT_HOME%/webapps/era/WEB-INF/classes/sk/eset/era/g2webconsole/server/modules/config/ nahrajte zálohovaný soubor EraWebServerConfig.properties .

Nastavte webový server Apache Tomcat tak, aby používal HTTPS protokol.

Připojte se k ERA Web Console a ověřte, zda vše korektně funguje.