Podporovaná Desktop Provisioning prostředí

Desktop Provisioning představuje způsob, jak co nejrychleji a nejpohodlněji poskytnout uživateli počítač.

Provisioned desktopy jsou nabízeny jako fyzické i virtuální. ESET Remote Administrator podporuje většinu těchto prostředí za předpokladu, že má stanice persistentní systémový disk. Seznam podporovaných virtualizovaných prostředí a streamovaných OS (Citrix provisioning services) naleznete na konci této kapitoly.

Níže uvádíme základní rozdíly mezi provisioned desktopem, který využívá persistentní a non-persistentní systémový disk.

Stanice s persistentním systémovým diskem

Stanice s non-persistentním systémovým diskem

V persistením prostředí jsou uchovávána veškerá uživatelská data, nastavení a instalované aplikace. V tomto prostředí bude ERA Agent i bezpečnostní produkt ESET korektně fungovat. Z mnoha důvodů je persistentní vrstva důležitá pro běh ERA Agenta i bezpečnostního produktu.

V non-persistentních prostředních je uživatelské nastavení zahozeno automaticky po jeho odhlášení. To znamené, že vždy přichází ke zcela čistému systému, které neobsahuje žádná uživatelská nastavení.

validation-status-icon-warning Důležité: Architektura ERA nepodporuje non-persistentní disky. Systémový disk stroje, na kterém je produkt ESET instalován musí být persistentní. V opačném případě nebude ERA Agent ani bezpečnostní produkt fungovat správně.

Podporované hypervizory

Citrix XenServer

Microsoft Hyper-V

VMware vSphere

VMware ESXi

VMware Workstation

VMware View

Podporovaná rozšíření hypervizorů

Citrix VDI-in-a-box

Citrix XenDesktop

Nástroje
(shodné pro virtuální i fyzické prostředí)

Microsoft SCCM

Windows Server 2012 Server Manager