Instalace ERA serveru pomocí all-in-one balíčku

validation-status-icon-error VAROVÁNÍ: ERA Server a ERA Proxy není možné provozovat na stejném serveru!

All-in-one balíček je dostupný pouze pro operační systém Windows. Prostřednictvím instalačního průvodce si můžete pohodlně vybrat komponenty ERA infrastruktury, které chcete nainstalovat. Pro instalaci ERA Serveru postupujte podle následujících kroků:

 

1.Po spuštění instalačního balíčku si zvolte jazyk a pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

validation-status-icon-warning Důležité: Pozornost věnujte výběru jazyku. Ve vybraném jazyce budou do databáze zapsána veškerá předdefinovaná data (názvy skupin, politik, přehledů atp.) a nelze jej poté změnit.

welcome

2.Pro instalaci ERA 6 vyberte v prvním kroku průvodce možnost ESET Remote Administrator Server.

package_installation_select

3.Doporučujeme neměnit výběr komponent a nainstalovat všechny, které jsou standardně vybrány.

MICROSOFT SQL SERVER EXPRESS:

Pokud již používáte databázový server (Microsoft SQL Server nebo MySQL), instalaci této komponenty odškrtněte.

Pokud se při instalaci ESET Remote Administrator rozhodnete pro Microsoft SQL Server Express, nebude možné instalaci dokončit na doménovém řadiči. To platí také pro případ, že používáte Microsoft SBS. Pokud používáte Microsoft SBS, doporučujeme ESET Remote Administrator nainstalovat na jiný server nebo při instalaci nevybírat Microsoft SQL Server Express (v tomto případě musíte použít vlastní MSSQL nebo MySQL Server pro instalaci ERA databáze). Více informací naleznete v této kapitole.

DŮLEŽITÉ – APACHE HTTP PROXY NENÍ VHODNÝ PRO VŠECHNY UŽIVATELE:

Pokud k instalaci vyberte Apache HTTP Proxy, automaticky dojde k vytvoření politik, které produkt do internetu nasměřují přes tuto proxy, a jejich aplikování na všechna zařízení. Pomocí této komponenty snížíte vytížení do internetu, protože Apache HTTP Proxy bude do cache ukládat aktualizace virové databáze a instalační balíčky. V případě, že máte v firmě velké množství mobilní uživatelů, kteří cestují mimo firmu, případně si nejste jisti, zda tuto komponentu potřebujete, její instalaci nevybírejte. Apache HTTP Proxy můžete nianstalovat kdykoli později.

Jaký je rozdíl mezi ERA Proxy a Apache HTTP Proxy?

package_installation_components

4.V případě výskytu chyb se ujistěte, že splňujete všechny požadavky pro instalaci.

package_missing_system_requirements

V případě, že máte nedostatek místa na disku, zobrazí se následující upozornění:

validation-status-icon-error Na systémovém disku je 32 MB volného místa.

Na pevném disku musíte mít alespoň 5000 MB volného místa.

5.Po ověření požadavků se spustí samotná instalace.

package_install_process

6.Zadejte platný licenční klíč, který jste obdrželi po nákupu bezpečnostního řešení ESET. Pokud máte klasické licenční údaje (uživatelské jméno a heslo), převeďte si je prostřednictvím portálu ESET License Administrator. Případně vyberte možnost Aktivovat později a seznamte se s dalšími možnostmi Aktivace.

package_installation_activation

7.Pokud jste ponechali výchozí parametry instalace a nainstalovali Microsoft SQL Server Express, provede se automatické připojení do databáze a můžete pokračovat krokem 9.

8.Pokud již máte vlastní databázový server (MySQL nebo MSSQL), zadejte potřebné údaje pro připojení a klikněte na tlačítko Další. V případě, že používáte existující databázi ERA, zobrazí se výzva, zda chcete použít stávající databázi nebo ji odstranit a provést čistou instalaci.

validation-status-icon-infoPoznámka: Standardně instalační balíček ERA Server/ERA Proxy vyžaduje zadání SA účtu (MS SQL) nebo účtu roota (MySQL) pro přístup do databáze. Je to z důvodu, aby mohl založit novou databázi a uživatele era_user, který bude mít přístup do nově vytvořené databáze. Pokud však nechcete/nemůžete při instalaci definovat tento administrátorský účet, můžete použít vlastního uživatele, který bude mít přístup k ERA databázi. V tomto případě je potřeba aby uživatel měl přiřazena níže uvedená oprávnění/role. Dále je nutné před samotnou instalací vytvořit databázi, kterou ERA bude využívat.

package_installation_db_connection

a.Databáze: MySQL Server/MS SQL Server/MS SQL Server via Windows Authentication

b.ODBC ovladač: MySQL ODBC 5.1 Driver/MySQL ODBC 5.2 Unicode Driver/MySQL ODBC 5.3 Unicode Driver/SQL Server/SQL Server Native Client 10.0/ODBC Driver 11 for SQL Server

c.Název serveru: název nebo IP adresa databázového serveru

d.Port používaný pro připojení k serveru

e.Přihlašovací údaje databázového administrátora

Pokud jste zadali SA účet nebo účet roota, následně se rozhodněte, zda chcete aby tento účet. Doporučuje kliknout na Ne a nechat instalátor vytvořit vlastního uživatele, který bude mít pouze přístup k databázi ERA.

package_installation_db_user_root

Pokud vyberte možnost Ne, vyberte možnost Vytvořit nového uživatele nebo Použít existujícího uživatele a zadejte vlastní uživatelský účet.

package_installation_db_user_create_use

9.V dalším kroku budete vyzváni k zadání hesla pro výchozí účet Administrator pro přístup do ERA Web Console.

package_installation_webconsole

10.Dále vytvořte certifikační autoritu ESET Remote Administrator. Volitelně specifikujte informace o certifikátu, ale není to potřeba. Heslo není nutné definovat. Pokud jej zadáte, zapamatujte si jej!

package_installation_certificate

11. Po kliknutí na tlačítko Další bude plně automaticky pokračovat instalace ERA Serveru a dalších komponent.

package_install_progress02

12.Po dokončení instalace se zobrazí informace "ESET Remote Administrator Server byl úspěšně nainstalován" a zároveň se zobrazí odkaz pro otevření ERA Web Console. Průvodce ukončete kliknutím na tlačítko Dokončit.

package_installation_successful

Pokud instalace selže:

Podívejte se do instalačního protokolu, který se vytvořil ve složce logs, ze které jste spustili all-in-one instalační balíček. Například:
C:\Users\Administrator\Downloads\x64\logs\

Informace vedoucí k dokončení instalace k hledejte v kapitole řešení problémů.