Vyhledání počítačů v lokální síti

Pro vyhledání počítačů v lokální síti postupujte podle následujících kroků:

1.Do pole IP Ranges zadejte rozsah IP adres, ve kterém chcete počítače vyhledat. Příklad: 10.100.100.10-10.100.100.250

2.Dále vyberte způsob detekce počítačů (Port methods):

Ping scan: Najde stanici prostřednictvím příkazu ping.

validation-status-icon-infoPoznámka: Mějte na paměti, že v závislosti na nastavení firewallu, nemusí stanice na ping odpovídat.

Port Scan: Pokusí se stanici najít prostřednictvím techniky skenování portů. Standardně se pro vzdálené nasazení ERA Agenta používá port 445, viz kapitolu používané porty.

3.Vyhledání počítačů zadejte kliknutím na tlačítko Start Scan.

4.V dalším kroku vybere počítače, na které chcete instalační balíček nasadit, a pokračujte kliknutím na tlačítko Next.

5.Vyberte počítače, na které chcete vzdáleně instalační balíček nasadit, a pokračujte kliknutím na tlačítko Next.

6.validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ: Vždy vybírejte počítače se stejnou platformou (64-bit nebo 32-bit).

7.Vyberte počítače, na které chcete vzdáleně instalační balíček nasadit, a pokračujte kliknutím na tlačítko Next.

8.Klikněte na tlačítko Procházet a vyberte vytvořený instalační balíček. Pokud na cílové stanici není instalováno žádné další bezpečnostní řešení, odškrtněte možnost Use ESET AV Remover.

9.Zadejte přihlašovací údaje k cílové stanici. V případě doménového prostředí zadejte účet doménového administrátora. Při použití lokálního administrátorského účtu vypněte na cílové stanici UAC. Při použití možnosti Use current user credentials se automaticky použijí přihlašovací údaje aktuálně přihlášeného uživatele.

10.Následně vyberte způsob vzdáleného nasazení. Standardně je vybrána možnost Built-in, která vrací případné chybové hlášky Windows. Pro nasazení můžete využít také PsExec – nástroj třetí stany.

deploy_tool

11.Po úspěšném nasazení se zobrazí zpráva "Success" a nástroj ukončete kliknutím na tlačítko Finish. Pokud nasazení selže, můžete si exportovat seznam stanic, kam se instalační balíček nepodařilo nasadit. Klikněte na tlačítko Browser, vyberte složku, do které chcete .txt soubor uložit, a klikněte na tlačítko Export failed computer.

deploy_tool_success

Pro ověření funkčnosti ERA Agenta si na cílové stanici otevřete soubor C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs\status.html.

validation-status-icon-infoPoznámka: Pokud vzdálené nasazené nasazení selže, přejděte do kapitoly řešení problémů, případně se podívejte na vzorové příklady nasazení.