Předpoklady pro instalaci ERA Serveru na Windows

Pro instalaci ESET Remote Administrator na server s Windows musí počítač splňovat následující předpoklady:

Musíte mít platnou licenci.

Musíte mít dostupné a ve firewallu otevřené potřebné porty – seznam všech portů naleznete v této kapitole.

Musíte mít nainstalovaný databázový server (Microsoft SQL Server nebo MySQL). Požadavky na databázový server naleznete v této kapitole. Pokud nemáte databázový server, postupujte podle těchto kroků pro instalaci SQL Serveru a provedení potřebné konfigurace.

Musíte mít nainstalován Java Runtime Environment (JRE). Doporučujeme používat vždy nejnovější verzi.

Pokud budete instalovat dodávaný Microsoft SQL Server Express 2008 R2/2014, musíte mít nainstalován Microsoft .NET Framework 3.5. Pokud používáte Windows Server 2008 a novější, je nutné tuto součást nainstalovat prostřednictvím Průvodce rolemi a funkcemi (viz obrázek níže). Pokud používáte Windows Server 2003, stáhněte si .NET Framework 3.5 z tohoto odkazu: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=21

install_net_framework

validation-status-icon-infoPoznámka: Pokud se při instalaci ESET Remote Administrator rozhodnete pro Microsoft SQL Server Express, nebude možné instalaci dokončit na doménovém řadiči. To platí také pro případ, že používáte Microsoft SBS. Pokud používáte Microsoft SBS, doporučujeme ESET Remote Administrator nainstalovat na jiný server nebo při instalaci nevybírat Microsoft SQL Server Express (v tomto případě musíte použít vlastní MSSQL nebo MySQL Server pro instalaci ERA databáze). Více informací o instalaci ERA Serveru na doménový řadič naleznete v Databázi znalostí.

validation-status-icon-infoPoznámka: ERA Server ukládá do databáze velké bloky dat, proto je nutné pro korektní fungování ERA nastavit MySQL tak, aby přijímal tyto velké pakety. Pro více informací přejděte do kapitoly konfigurace MySQL.