Předpoklady pro instalaci Mobile Device Connector na Windows

Pro instalaci Mobile Device Connector na počítač s Windows musí počítač splňovat následující předpoklady:

Pokud chcete mobilní zařízení spravovat i když budou mimo vaši lokální síť, potřebujete veřejnou IP adresu nebo veřejný DNS záznam.

validation-status-icon-infoPoznámka: Název serveru je možné kdykoli prostřednictvím politiky změnit. V danou chvíli bude nutné nahrát také nový HTTPS certifikát, který odpovídá nového názvu serveru.

Musíte mít dostupné a ve firewallu otevřené potřebné porty – seznam všech portů naleznete v této kapitole.

Nastavení firewallu – pokud z testovacích důvodů instalujete Mobile Device Connector na ne-serverový operační systém (například Windows 7), vytvořte ve firewallu povolující pravidla:

C:\Program Files\ESET\RemoteAdministrator\MDMCore\ERAMDMCore.exe, TCP port 9980

C:\Program Files\ESET\RemoteAdministrator\MDMCore\ERAMDMCore.exe, TCP port 9981

C:\Program Files\ESET\RemoteAdministrator\Server\ERAServer.exe, TCP port 2222

validation-status-icon-infoPoznámka: Cesty k .exe souborům mohou být odlišné, v závislosti na verzi operačního systému a složce, do které jste komponenty ERA infrastruktury nainstalovali.

Nainstalovaný a nakonfigurovaný databázový server (Microsoft SQL nebo MySQL).

Dostatek operační paměti. Mobile Device Connector virtualizuje ERA Agenta pro každé mobilní zařízení. Souběžně se však vytvoří nejvýše 48 samostatných procesů (ESET Remote Administrator MDMCore Module). V případě, že máte větší počet zařízení, virtuální ERA Agenti se budou pravidelně střídat o systémové prostředky (RAM a CPU).

Pokud budete instalovat dodávaný Microsoft SQL Server Express 2008 R2/2014, musíte mít nainstalován Microsoft .NET Framework 3.5. Pokud používáte Windows Server 2008 a novější, je nutné tuto součást nainstalovat prostřednictvím Průvodce rolemi a funkcemi (viz obrázek níže). Pokud používáte Windows Server 2003, stáhněte si .NET Framework 3.5 z tohoto odkazu: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=21

install_net_framework

Požadavky na certifikát

validation-status-icon-infoPoznámka: Pokud se při instalaci ESET Remote Administrator rozhodnete pro Microsoft SQL Server Express, nebude možné instalaci dokončit na doménovém řadiči. To platí také pro případ, že používáte Microsoft SBS. Pokud používáte Microsoft SBS, doporučujeme ESET Remote Administrator nainstalovat na jiný server nebo při instalaci nevybírat Microsoft SQL Server Express (v tomto případě musíte použít vlastní SQL nebo MySQL Server pro instalaci MDC databáze).

validation-status-icon-infoPoznámka: ESET MDC ukládá do databáze velké bloky dat, proto je nutné pro korektní fungování ERA nastavit MySQL tak, aby přijímal tyto velké pakety. Pro více informací přejděte do kapitoly konfigurace MySQL.

validation-status-icon-warning Důležité: Při instalaci musíte vybrat SSL certifikát v .pfx formátu, který je používán pro ověřování HTTP komunikace. Doporučujeme použít certifikát vygenerovaný certifikační autoritou. Certifikáty podepsané samy sebou totiž neakceptují všechna mobilní zařízení.

validation-status-icon-infoPoznámka: Certifikát podepsaný certifikační autoritou je potřeba společně s privátním klíčem sloučit (prostřednictvím OpenSSL) do jednoho .pfx souboru:

openssl pkcs12 -export -in certificate.cer -inkey privateKey.key -out httpsCredentials.pfx
Jedná se o standardní postup platný pro většinu serverů.

validation-status-icon-warning Důležité: Při offline instalaci vyberte exportovaný klientský certifikát, případně zadejte také heslo k certifikátu. Pokud používáte vestavěnou ERA certifikační autoritu není nutné vybrat její veřejný klíč. Použít můžete vlastní certifikáty.