Používané porty

Níže jsou uvedeny porty, které při síťové komunikaci používají jednotlivé komponenty ESET Remote Administrator. Ostatní komunikace je zajišťována nativními procesy operačního systému (například NetBIOS přes TCP/IP).

ERA Server

Protokol

Port

Použití

Popis

TCP

2222

ERA Server naslouchá

Komunikace mezi ERA Agenty a ERA Server

TCP

2223

ERA Server naslouchá

Komunikace mezi ERA Web Console a ERA Server, používán pro asistovanou instalaci.

ERA Web Console běžící na Apache Tomcat

Protokol

Port

Použití

Popis

TCP

443

Naslouchá

HTTP SSL ERA Web Console

ERA Proxy

Protokol

Port

Použití

Popis

TCP

2222

Naslouchá

Komunikace mezi ERA Agenty a ERA Proxy

Apache HTTP Proxy

Protokol

Port

Použití

Popis

TCP

3128

Naslouchá

HTTP Proxy (aktualizační cache)

ERA Agent

Protokol

Port

Použití

Popis

TCP

1237

Naslouchá

Pro funkci vzdáleného probuzení klienta na IPv4

UDP

1238

Naslouchá

Pro funkci vzdáleného probuzení klienta na IPv6

Vzdálené nasazení ERA Agenta na Windows

Protokol

Port

Použití

Popis

TCP

139

Cílový port z pohledu ERA Server

Použití administrativních sdílení ADMIN$

TCP

445

Cílový port z pohledu ERA Server

Přímý přístup ke sdíleným prostředkům prostřednictvím TCP/IP při vzdálené instalaci (alternativa k TCP 139)

UDP

137

Cílový port z pohledu ERA Server

Překlad jmen při vzdálené instalaci

UDP

138

Cílový port z pohledu ERA Server

Procházení při vzdálené instalaci

Mobile Device Connector

Protokol

Port

Použití

Popis

TCP

9977

 

Vnitřní komunikace mezi MDC a ERA Agentem

TCP

9978

 

Vnitřní komunikace mezi MDC a ERA Agentem

TCP

9980

Registrace mobilních zařízení

Port pro registraci mobilních zařízení

TCP

9981

Komunikace s MDC

Port, na kterém komunikují mobilní zařízení

TCP

5223

 

Pro komunikaci se službou Apple Push Notification

TCP

2195

 

Pro posílání oznámení na servery APN

TCP

2196

 

Pro službu zpětné vazby APN

TCP

443

 

Pro možnost přepnutí na Wi-Fi, nemůže-li iOS zařízení navázat spojení se servery APN na portu 5223.
Android zařízení pro spojení s GCM serverem.
Pro spojení s ESET licenčními servery.

TCP

5228, 5229, 5230

 

Odesílání oznámení do Google Cloud Messaging

Předdefinované porty 2222 a 2223 můžete změnit, pokud jsou již používány jinou aplikací.

validation-status-icon-infoPoznámka: Pro zabránění konfliktům se ujistěte, že uvedené porty nejsou používány jinými programy. Ujistěte se také, že máte uvedené porty povolené na firewallech ve vaší síti.