Offline repozitář

Od verze 6.5 můžete mirror tool využít také pro vytvoření offline repozitáře. Díky tomu můžete mít ve své offline síti lokální kopii ESET repozitáře s instalačními balíčky a využívat funkce stejně, jako byste měli přístup k internetu. Vytvořený obraz online repozitáře si následně můžete zkopírovat do offline sítě a prostřednictvím HTTP serveru jej zpřístupnit ostatním stanicím a komponentám ERA infrastruktury. Jedná se o vhodné řešení pro prostředí s omezeným nebo zcela žádným přístupem k internetu.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ: Mějte na paměti, že repozitář má více než 70 GB a stejně velká bude také dočasná (intermediate) složka. Předtím než se pustíte do jeho tvorby se ujistěte, že máte na disku alespoň 150 GB volného místa. Při opětovném spuštění příkazu pro stažení obsahu repozitáře se data z dočasné složky použijí pro zjištění změněných souborů a stáhnou se pouze aktualizované soubory.

Vzorový příklad na Windows

Část I.: Vytvoření lokální kopie ESET repozitáře

1.Z webových stránek společnosti ESET si stáhněte Mirror tool.

2.Rozbalte stažený .zip archiv.

3.Vytvořte si složky pro:

dočasné (intermediate) soubory,

samotný repozitář.

4.Otevřete si příkazový řádek v umístění, kam jste si rozbalili Mirror tool.

5.Spusťte níže uvedený příkaz (nahraďte v něm intermediate a output složku):
MirrorTool.exe --repositoryServer AUTOSELECT --intermediateRepositoryDirectory C:\Intermediary --outputRepositoryDirectory C:\Repository

6.Po stažení všech dat si zkopírujte obsah složky outputRepositoryDirectory na jinou stanici, která nemá přístup k internetu, a která bude poskytovat offline repozitář.

 

Část II.: Nastavení HTTP serveru

7.V offline síti si budete muset nakonfigurovat HTTP server. Využít můžete:

Apache HTTP Proxy stažený z webových stránek společnosti ESET (budeme jej využívat v tomto scénáři),

vlastní HTTP server.

8.Stažený soubor apachehttp.zip rozbalte do složky C:\Program Files\Apache HTTP Proxy

9.Otevřete si příkazový řádek a přejděte do složky C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\bin

10.Spusťte níže uvedený příkaz:

httpd.exe -k install -n ApacheHttpProxy

11.V textovém editoru si otevřete soubor conf/httpd.conf a na jeho konec přidejte tyto řádky:

Listen 80
ServerRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy"
DocumentRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\htdocs"
<Directory "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\htdocs">
Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride None
Require all granted
</Directory>
CacheRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\cache"

12.Spusťte službu ApacheHttpProxy níže uvedeným příkazem:

sc start ApacheHttpProxy

13.Otevřete si internetový prohlížeč a ověřte funkčnost HTTP serveru zadáním adresy http://IP_adresa_stanice:80/index.html

 

Část III.: Zprovoznění offline repozitáře

14.Vytvořte Create a new folder for the offline repository, for example, C:\Repository.

15.V textovém editoru si otevřete soubor httpd.conf a řádky

DocumentRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\htdocs"
<Directory "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\htdocs">

nahraďte tímto:

DocumentRoot "C:\Repository"
<Directory "C:\Repository">

16. Zkopírujte do vytvořené složky C:\Repository data stažená z kroku 6.

17. Restartujte službu ApacheHttpProxy níže uvedeným příkazem:

sc restart ApacheHttpProxy

18.Nyní bude offline repozitář dostupný na adrese http://IP_adresa_stanice (například, http://10.1.1.10).

19.Nastavte komponentám ERA nový repozitář:

a.V případě ERA serveru: v ERA Web Console přejděte na záložku Administrace > Nastavení serveru > Repozitář.

b.V případě ERA Agentů a ostatních komponent: v ERA Web Console klikněte na Administrace > Politiky a vytvořte novou politiku, kde v konfigurační šabloně přejděte do sekce Rozšířená nastavení > Repozitář.