Instalace Mobile Device Connector na Windows

Mobile Device Connector můžete nainstalovat na jiný server, než na kterém běží ERA Server. Pokud tedy chcete spravovat mobilní zařízení také ve chvíli, kdy jsou mimo vaši lokální síť, stačí do internetu vypublikovat pouze server, na kterém je nainstalován MDM.

validation-status-icon-error Upozornění: Abyste mohli mobilní zařízení spravovat ať jsou kdekoli, je potřeba do internetu publikovat porty Mobile Device Connector.

Pro instalaci Mobile Device Connector na Windows postupujte podle následujících kroků:

1.Z webových stránek společnosti ESET si v sekci Stáhnout > Firmy > ESET Remote Administrator 6 > Individuální instalace stáhněte požadovaný balíček.

2.Ujistěte se, že počítač splňuje požadavky pro instalaci.

3.Spusťte instalaci prostřednictvím instalačního balíčku a odsouhlaste licenční ujednání koncového uživatele (EULA).

4.Klikněte na Procházet, vyberte HTTPS certifikát používaný pro komunikaci. Pokud je nastaveno, zadejte heslo k certifikátu.

4.Zadejte název serveru. Doporučujeme zadat veřejný DNS název nebo veřejnou IP adresu, aby se k serveru mohla zařízení připojovat odkudkoli.

validation-status-icon-warning Důležité: Název MDM serveru musí odpovídat záznamu uvedeném v CN HTTPS certifikátu. V opačném případě nedojde k ověření komunikace, aplikace ESET Endpoint Security pro Android se nepřipojí a iOS zařízení odmítne instalaci MDM profilu. Pokud máte v HTTPS certifikátu definovanou IP adresu, zadejte ji v průběhu instalace MDC. V případě, že v HTTPS certifikátu máte definován FQDN (například mdm.mojefirma.cz), do pole název serveru zadejte v průběhu instalace plně kvalifikované doménové jméno. Máte-li použit zástupný znak (například *.mycompany.com), do pole název serveru můžete zadat například mdm.mycompany.com.

5.Nastavte připojení k databázi.

Databáze: MySQL Server/MS SQL Server/MS SQL Server via Windows Authentication

ODBC ovladač: MySQL ODBC 5.1 Driver/MySQL ODBC 5.2 Unicode Driver/MySQL ODBC 5.3 Unicode Driver/SQL Server/SQL Server Native Client 10.0/ODBC Driver 11 for SQL Server

Název databáze: ponechte prázdné, pokud chcete použít výchozí název

Název serveru: název nebo IP adresa databázového serveru

Port používaný pro připojení k serveru

Přihlašovací údaje databázového administrátora

validation-status-icon-infoPoznámka: Doporučujeme použít stejný databázový server, kterou používá ERA Server. Instalační balíček si automaticky vytvoří potřebnou databázi (era_mdm_db).

6.Vyberte databázového uživatele, který má přístup k databázi MDM. Můžete použít existujícího uživatele nebo vytvořit nového.

7.Zadejte název serveru (nebo IP adresu) na, kterém běží ERA Server a port (standardně 2222).

Dále vyberte způsob instalace:

Asistovaná instalace – v průběhu instalace se certifikáty stáhnou z ERA Serveru automaticky (potřebujete znát přístupové údaje do ERA Web Console),

1.Zadejte Název serveru (nebo IP adresu) a port (standardně 2222). Dále zadejte také přihlašovací údaje k ERA Web Console.

2.Kliknutím na tlačítko Ano potvrďte certifikát.

3.Vyberte cestu pro instalaci MDM (doporučujeme ponechat výchozí), klikněte na tlačítko Další a Instalovat.

Offline instalace – v tomto případě potřebujete mít exportován klientský certifikát, případně veřejný klíč certifikační autority, pokud používáte vlastní.

1.Klikněte na tlačítko Procházet a vyberte klientský certifikát, případně zadejte také heslo k certifikátu. Pokud používáte vestavěnou ERA certifikační autoritu není nutné vybrat její certifikát.

validation-status-icon-infoPoznámka: Pokud používáte vlastní certifikáty (odlišné od těch vygenerovaných při instalaci ESET Remote Administrator), ujistěte se, že máte exportovány správné certifikáty. V opačném nedojde ke spojení s ERA Serverem.

2.Vyberte cestu pro instalaci MDM (doporučujeme ponechat výchozí), klikněte na tlačítko Další a Instalovat.

Po dokončení instalace ověřte, zda Mobile Device Connector běží. Otevřete si internetový prohlížeč a do adresního řádku zadejte adresu https://nazev_vaseho_serveru:registracni_port (například https://eramdm:9980). Pokud instalace byla úspěšná, měla by se zobrazit následující zpráva:

mdm_check

Tuto adresu můžete použít také pro ověření dostupnosti MDM serveru nejen v rámci sítě, ale také z internetu. Pokud server není dosažitelný, zkontrolujte nastavení firewallu a konfiguraci vaší sítě.

Po nainstalování Mobile Device Connector tuto komponentu aktivujte prostřednictvím ESET Remote Administrator.