Migrace databáze – stejná IP adresa

Tento scénář pokrývá stav, kdy nový ERA server poběží na stejné IP adrese jako původní a potřebujete zachovat data z původní instalace (databáze).

validation-status-icon-warning Důležité: Migrovat můžete pouze stejné typy databáze (z MySQL na MySQL, resp. z MSSQL na MSSQL).

validation-status-icon-warning Důležité: Migrovat je možné pouze stejné verze ESET Remote Administrator. Například pokud máte ERA 6.3.12.0, její databázi můžete namigrovat pouze na server, na kterém poběží ERA ve verzi 6.3.12.0. Informace o verzích jednotlivých komponent ERA naleznete v tomto článku. Po dokončení migrace doporučujeme ověřit, zda není dostupná novější verze ERA.

 

Na stávajícím/původním ERA serveru:

1.Exportujte používané certifikáty a certifikační autority:

oExportujte veřejný klíč certifikační autority a uložte si jej jako .der soubor.

oExportujte klientské certifikáty (serveru, agenta, proxy, MDM atp.) a uložte si je jako .pfx soubor. Exportovaný .pfx soubor obsahuje rovněž jejich privátní klíče.

2.Zastavte službu ERA Server.

3.Exportujte/zálohujte databázi ERA.

4.Volitelně stávající server vypněte.

validation-status-icon-warning Důležité: Prozatím původní ERA server neodinstalovávejte.

 

Na novém ERA serveru:

validation-status-icon-warning Důležité: Ujistěte se, že nový server má stejné síťové nastavení (IP adresu, FQDN, název serveru, DNS SRV záznam) jako ten původní.

1.Nainstalujte databázový server, který bude ERA používat.

2.Importujte/obnovte původní databázi ERA.

3.Nainstalujte nový ERA Server prostřednictvím all-in-one instalačního balíčku (Windows), po jednotlivých komponentách (Windows, Linux) nebo použijte virtuální appliance. V průběhu instalace zadejte údaje pro připojení k databázovému serveru.

4.Přihlaste se do ERA Web Console.

5.Importujte veřejný klíč certifikační autority exportovaný ze starého serveru.

6.V nastavení serveru nahraďte certifikát serveru za ten, který jste si exportovali ze starého serveru.

7.Restartujte službu ERA Server, například podle těchto kroků.

ERA Agenti se nyní připojí k novému ERA serveru. Používají stále původní certifikát, který ověří naimportovaná certifikační autorita ze starého serveru. Pokud se stanice nepřipojují, přejděte do kapitoly problémy po aktualizaci/migraci ERA serveru.

 

Odinstalace starého ERA serveru:

Až si budete jisti, že se všichni klienti připojili na nový server, můžete starý odinstalovat.