Aktivace Mobile Device Connector

Po dokončení instalace Mobile Device Connector je potřeba tuto součást, stejně jakoukoli jinou ESET aplikaci, aktivovat. To provedete pomocí jakékoli firemní licence (například ESET Secure Office) nebo přímo pomocí licence pro ESET Endpoint Security pro Android.

1.Do ESET Remote Administrator přidejte licenci.

2.Mobile Device Connector aktivujte pomocí klientské úlohy pro aktivaci produktu.