Protokoly

Každá komponenta ESET Remote Administrator zapisuje informace o svém běhu do samostatného protokolu. V případě potřeby je možné úroveň protokolování zvýšit a získat tak podrobnější informace z běhu ERA komponenty. Kde naleznete jednotlivé protokoly uvádíme v tabulce níže.

Windows

ERA Server

C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\Logs\

ERA Agent

C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs\

ERA Web Console a Apache Tomcat

C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\Logs

Případně se se podívejte do dokumentace Apache Tomcat.

Mobile Device Connector

C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\MDMCore\Logs\

ERA Proxy

C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Proxy\EraProxyApplicationData\Logs\

ERA Rogue Detection Sensor

C:\ProgramData\ESET\Rogue Detection Sensor\Logs\

Apache HTTP Proxy

C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\logs\
C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\logs\errorlog

na starších operačních systémech

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ESET\...

validation-status-icon-infoPoznámka: Složka C:\ProgramData je standardně skryta. hmtoggle_plus0 Pro zobrazené této složky...

Linux

Cesty na virtuální applince jsou stejné, protože je založena na linuxové distribuci CentOS. Jak získat protokoly z virtuální appliance naleznete v tomto návodu.

ERA Server

/var/log/eset/RemoteAdministrator/Server/
/var/log/eset/RemoteAdministrator/EraServerInstaller.log

ERA Agent

/var/log/eset/RemoteAdministrator/Agent/
/var/log/eset/RemoteAdministrator/EraAgentInstaller.log

Mobile Device Connector

/var/log/eset/RemoteAdministrator/MDMCore/
/var/log/eset/RemoteAdministrator/MDMCore/Proxy/

Apache HTTP Proxy

/var/log/httpd (novější verze virtuální appliance)

/opt/apache/logs/ (starší verze virtuální appliance)

ERA Web Console a Apache Tomcat

/var/log/tomcat6/ nebo /var/log/tomcat7/ nebo /var/log/tomcat8/

Případně se se podívejte do dokumentace Apache Tomcat.

ERA Proxy

/var/log/eset/RemoteAdministrator/Proxy/

ERA RD Sensor

/var/log/eset/RogueDetectionSensor/

macOS

/Library/Application Support/com.eset.remoteadministrator.agent/Logs/

/Users/%user%/Library/Logs/EraAgentInstaller.log