Instalace ERA Proxy pomocí all-in-one balíčku

validation-status-icon-error VAROVÁNÍ: ERA Server a ERA Proxy není možné provozovat na stejném serveru!

All-in-one balíček je dostupný pouze pro operační systém Windows. Prostřednictvím instalačního průvodce si můžete pohodlně vybrat komponenty ERA infrastruktury, které chcete nainstalovat. Pro instalaci ERA Proxy postupujte podle následujících kroků:

1.Spusťte instalační balíček a vyberte možnost ESET Remote Administrator Proxy.

package_installation_select

2.Odsouhlaste licenční ujednání a vyberte komponenty, které chcete nainstalovat. Pokud nemáte vlastní databázový server, můžete nainstalovat Microsoft SQL Server 2014 Express, který je součástí instalačního balíčku. Mějte na paměti, že maximální velikost databáze v Microsoft SQL Server Express je 10 GB. Nainstalovat můžete také RD Sensor.

installation_proxy_component

3.Pokud jste ponechali výchozí parametry instalace a nainstalovali Microsoft SQL Server Express, provede se automatické připojení do databáze a můžete pokračovat krokem 10.

package_installation_checkDB

3.V opačném případě nastavte připojení k databázi:

package_installation_db_connection

a.Databáze: MySQL Server/MS SQL Server/MS SQL Server via Windows Authentication

b.ODBC ovladač: MySQL ODBC 5.1 Driver/MySQL ODBC 5.2 Unicode Driver/MySQL ODBC 5.3 Unicode Driver/SQL Server/SQL Server Native Client 10.0/ODBC Driver 11 for SQL Server

c.Název serveru: název nebo IP adresa databázového serveru

d.Port používaný pro připojení k serveru

e.Přihlašovací údaje databázového administrátora

validation-status-icon-infoPoznámka: Pokud probíhá instalace, all-in-one instalační balíček není možné ovládat. Vyčkejte na dokončení instalace všech komponent. Přerušením instalace některé z komponent ukončíte celý proces instalace.

Pokud jste zadali SA účet nebo účet roota, následně se rozhodněte, zda chcete aby tento účet. Doporučuje kliknout na Ne a nechat instalátor vytvořit vlastního uživatele, který bude mít pouze přístup k databázi ERA.

package_installation_db_user_root

Pokud vyberte možnost Ne, vyberte možnost Vytvořit nového uživatele nebo Použít existujícího uživatele a zadejte vlastní uživatelský účet.

package_installation_db_user_create_use

4.Zadejte údaje pro připojení proxy k ESET Remote Administrator – název serveru nebo IP adresu a port.

installation_proxy_configuration

5.Vyberte klientský certifikát a zadejte heslo k certifikátu. Volitelně přidejte veřejný klíč certifikační autority. Ta je nutná pouze v případě použití nepodepsaných certifikátů.

installation_proxy_certificate

6.Kromě ERA Proxy se nainstaluje také ERA Agent.

installation_proxy_finished

Pokud instalace selže:

Podívejte se do instalačního protokolu, který se vytvořil ve složce logs, ze které jste spustili all-in-one instalační balíček. Například:
C:\Users\Administrator\Downloads\x64\logs\

Informace vedoucí k dokončení instalace k hledejte v kapitole řešení problémů.