Scénáře nasazení

V následujících kapitolách si ukážeme vzorové nasazení ESET Remote Administrator v rozdílných síťových prostředích.

Doporučený scénář pro nasazení ESET Remote Administrator

Počet klientů

Do 1000 klientů

1000 - 5000 klientů

5000 - 10 000 klientů

10 000 - 50 000 klientů

50 000 - 100 000 klientů

100 000+ klientů**

ERA Server a databázový server na stejném stroji

OK

OK

OK

Ne

Ne

Ne

Použití MS SQL Express

OK

OK

Ne

Ne

Ne

Ne

Použití MS SQL

OK

OK

OK

OK

OK

OK

Použití MySQL

OK

OK

OK

Ne

Ne

Ne

Použití ERA Virtual Appliance

OK

OK

Není doporučeno

Ne

Ne

Ne

Použití virtuální appliance

OK

OK

OK

Volitelné

Ne

Ne

Použití ERA Proxy

Volitelné

Volitelné

Volitelné

Volitelné

Ano (jedna ERA Proxy na 20.000 klientů)

Ano (jedna ERA Proxy na 20.000 klientů)

Doporučený interval replikace v průběhu prvotního nasazení

60 sekund*

5 minut

20 minut

20 minut

20 minut

20 minut

Doporučený interval replikace pro standardní provoz

20 minut

20 minut

20 minut

60 minut

60 minut (agent-proxy)***

240 minut (agent-proxy)***

* Výchozí interval replikace ERA Agenta. Pro jeho změnu přejděte do této kapitoly.

** Doporučené požadavky na hardware naleznete v této kapitole.
*** Doporučený interval replikace mezi ERA Proxy a ERA Agent.

 

Další informace naleznete v těchto kapitolách:

Jeden server (malá firma)

Vzdálené pobočky s proxy

Enterprise prostředí