Failover Cluster – Windows

Níže uvádíme postup pro instalaci ESET Remote Administrator v prostředí Failover Cluster provozovaného na Windows:

1.Vytvořte Failover Cluster. Měl by mít sdílený disk, IP adresu a jméno.

a.Návod pro vytvoření failover clusteru na Windows Server 2012

b.Návod pro vytvoření failover clusteru na Windows Server 2008

2.Ve správci clusteru definujte název a IP adresu pro roli ERA Server.

validation-status-icon-infoPoznámka: Role jsou dostupné na Windows Server 2012. Pokud používáte Windows Server 2008, použijte Služby a aplikace.

3.Připojte sdílený disk k uzlu1 a nainstalujte na něj ERA Server. V průběhu instalace vyberte možnost, že jedná o instalaci na cluster. Dále jako úložiště pro data aplikace vyberte daný sdílený disk a zadejte správnou IP adresu nebo název serveru, který jste definovali v kroku 2.

4.Zastavte službu ERA Server na uzlu1 a připojte sdílený disk k uzlu2. Proveďte instalaci ERA Serveru. Opět v průběhu instalace vyberte možnost, že se jedná o instalaci na cluster a data aplikace uložte na sdílený disk. Údaje pro připojení do databáze a certifikáty ponechte beze změny.

5.Na firewallu povolte všechny potřebné porty.

6.Ve správci clusteru vytvořte roli (Configure Role > Select Role > Generic service) pro službu ERA Server – ze seznamu dostupných služeb vyberte ESET Remote Administrator. Při konfiguraci je nutné dodržet stejnou IP adresu/název serveru, který jste použili v kroku 2,3 a 4.

7.Na oba uzly nainstalujte ERA Agenta. ERA Agenta nasměrujte na roli ERA Serveru definovanou v kroku 2, nikoli localhost. V průběhu instalace nevybírejte možnost, že se jedná o instalaci na cluster a data uložte na lokální disk, nikoli sdílený.

8.Do clusteru není možné nainstalovat ERA databázi ani ERA Web Console.

validation-status-icon-infoPoznámka: ERA Server není možné na Failover Cluster nainstalovat prostřednictvím all-in-one instalační balíčku. Na Failover Cluster nainstalujte jednotlivé komponenty ERA infrastruktury samostatně. ERA Web Console nainstalujte na jiný stroj v síti a následně upravte soubor C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\webapps\era\WEB-INF\classes\sk\eset\era\g2webconsole\server\modules\config\EraWebServerConfig.properties. Najděte řádek server_address=localhost a hodnotu nahraďte IP adresou role ERA Server.