Instalace ERA Mobile Device Connector

All-in-one balíček je dostupný pouze pro operační systém Windows. Prostřednictvím instalačního průvodce si můžete pohodlně vybrat komponenty ERA infrastruktury, které chcete nainstalovat. Pro instalaci Mobile Device Connector postupujte podle následujících kroků:

validation-status-icon-error Upozornění: Abyste mohli mobilní zařízení spravovat ať jsou kdekoli, je potřeba do internetu publikovat porty Mobile Device Connector.

validation-status-icon-infoPoznámka: Mějte na paměti, že komunikace mobilního zařízení s komponentou Mobile Device Connector má dopad na datový balíček uživatele.

1.Spusťte instalační balíček a vyberte možnost Mobile Device Connector.

package_installation_select

2.Odsouhlaste licenční ujednání a vyberte komponenty, které chcete nainstalovat. Pokud nemáte vlastní databázový server, můžete nainstalovat Microsoft SQL Server 2014 Express, který je součástí instalačního balíčku. Mějte na paměti, že maximální velikost databáze v Microsoft SQL Server Express je 10 GB.

3.V dalším kroku vyberte SSL certifikát, který se bude používat pro ověření HTTPS komunikace:

mdm_setup02

4.Zadejte název serveru. Doporučujeme použít veřejnou IP adresu nebo veřejný DNS záznam, prostřednictvím kterého jsou schopna zařízení server kontaktovat z internetu.

validation-status-icon-warning Důležité: Název MDM serveru musí odpovídat záznamu uvedeném v CN HTTPS certifikátu. V opačném případě nedojde k ověření komunikace, aplikace ESET Endpoint Security pro Android se nepřipojí a iOS zařízení odmítne instalaci MDM profilu. Pokud máte v HTTPS certifikátu definovanou IP adresu, zadejte ji v průběhu instalace MDC. V případě, že v HTTPS certifikátu máte definován FQDN (například mdm.mojefirma.cz), do pole název serveru zadejte v průběhu instalace plně kvalifikované doménové jméno. Máte-li použit zástupný znak (například *.mycompany.com), do pole název serveru můžete zadat například mdm.mycompany.com.

mdm_setup03

5.Pokud jste ponechali výchozí parametry instalace a nainstalovali Microsoft SQL Server Express, provede se automatické připojení do databáze a můžete pokračovat krokem 7. V opačném případě nastavte připojení k databázi:

a.Databáze: MySQL Server/MS SQL Server/MS SQL Server via Windows Authentication

b.ODBC ovladač: MySQL ODBC 5.1 Driver/MySQL ODBC 5.2 Unicode Driver/MySQL ODBC 5.3 Unicode Driver/SQL Server/SQL Server Native Client 10.0/ODBC Driver 11 for SQL Server

c.Název serveru: název nebo IP adresa databázového serveru

d.Port používaný pro připojení k serveru

e.Přihlašovací údaje databázového administrátora

validation-status-icon-infoPoznámka: Doporučujeme použít stejný databázový server, kterou používá ERA Server. Instalační balíček si automaticky vytvoří potřebnou databázi (era_mdm_db).

mdm_setup07

6.Pokud jste zadali SA účet nebo účet roota, následně se rozhodněte, zda chcete aby tento účet. Doporučuje kliknout na Ne a nechat instalátor vytvořit vlastního uživatele, který bude mít pouze přístup k databázi ERA.
Pokud vyberte možnost Ne, vyberte možnost Vytvořit nového uživatele nebo Použít existujícího uživatele a zadejte vlastní uživatelský účet.

7.Dále zadejte název server, na kterém běží ERA server a port (standardně 2222).

8.Dále vyberte způsob instalace:

Asistovaná instalace – v průběhu instalace se certifikáty stáhnou z ERA Serveru automaticky (potřebujete znát přístupové údaje do ERA Web Console),

1.Zadejte Název serveru (nebo IP adresu) a port (standardně 2222). Dále zadejte také přihlašovací údaje k ERA Web Console.

2.Kliknutím na tlačítko Ano potvrďte certifikát.

3.Vyberte cestu pro instalaci MDM (doporučujeme ponechat výchozí), klikněte na tlačítko Další a Instalovat.

Offline instalace – v tomto případě potřebujete mít exportován klientský certifikát, případně veřejný klíč certifikační autority, pokud používáte vlastní.

1.Klikněte na tlačítko Procházet a vyberte klientský certifikát, případně zadejte také heslo k certifikátu. Pokud používáte vestavěnou ERA certifikační autoritu není nutné vybrat její certifikát.

validation-status-icon-infoPoznámka: Pokud používáte vlastní certifikáty (odlišné od těch vygenerovaných při instalaci ESET Remote Administrator), vyberte je při dotazu na certifikát proxy.

9.Vyberte cestu pro instalaci MDM (doporučujeme ponechat výchozí), klikněte na tlačítko Další a Instalovat.

10.Po dokončení instalace ověřte, zda Mobile Device Connector běží. Otevřete si internetový prohlížeč a do adresního řádku zadejte adresu https://nazev_vaseho_serveru:registracni_port (například https://eramdm:9980). Pokud instalace byla úspěšná, měla by se zobrazit následující zpráva:

mdm_check

11. Aktivujte MDM prostřednictvím ERA Remote Administrator.

Pokud instalace selže:

Podívejte se do instalačního protokolu, který se vytvořil ve složce logs, ze které jste spustili all-in-one instalační balíček. Například:
C:\Users\Administrator\Downloads\x64\logs\

Informace vedoucí k dokončení instalace k hledejte v kapitole řešení problémů.