Škálovatelnost ERA infrastruktury

hmtoggle_plus0validation-status-icon-infoJste SMB uživatel? Klikněte sem.

Před instalací ESET Remote Administrator se prosím seznamte s architekturou produktu a zjistěte, co ovlivňuje výkon ERA Serveru a SQL databáze:

Hardware použitý pro ERA Server

Minimální hardwarové požadavky máme uvedeny v této kapitole. Pro zajištění optimálního výkonu ERA Serveru doporučujeme prostudovat praktické příklady nasazení a systémové prostředky přidělit serveru adekvátně také na základě níže uvedených informací.

Výpočet pro SMB prostředí

Počet klientů

icon_computer ERA Server + SQL databázový server

Počet CPU jader

RAM (GB)

HDD (GB)

Do 1000

2

4

100

1000 - 5000

4

4 - 8

150

5000 - 10 000

4

4 - 8

200

Tato doporučená nastavení platí v kombinaci s vhodně nastaveným intervalem replikace.

Výpočet pro středně velké sítě a enterprise prostředí

Počet klientů

icon_computer ERA Server

icon_computer SQL databázový server*

icon_computer ERA Proxy**

Počet CPU jader

RAM (GB)

HDD (GB)

Počet CPU jader

RAM (GB)

HDD (GB)

Počet CPU jader

CPU

RAM (GB)

HDD (GB)

10 000 - 50 000

4+

4+

40

8+

8+

250+

2 - 3

2 - 4

8

20 - 40

50 000 - 100 000

8+

4+

80

8+

16+

250+

3 - 6

2 - 4

8

20 - 40

100 000+

8+

8+

80

8+

32+

250+

6+

2 - 4

8

20 - 40

Tato doporučená nastavení platí v kombinaci s vhodně nastaveným intervalem replikace.

* SQL Server může být nainstalován na stejném serveru jako ERA Serveru a sdílet stejné prostředky. V tomto případě doporučujeme připravit hardware roven součtu požadavků pro ERA Server a SQL Server.
** V enterprise prostředí potřebujete SSD s vysokým IOPS.
** ERA Proxy nemůže sdílet prostředky s ERA Server ani SQL Serverem. Pokud nemáte dostatek prostředků, připojte ERA Agenty k serveru přímo, bez použití proxy.

SQL databázový server

Požadavky na databázový server máme uvedeny v této kapitole. Na vás už je rozhodnutí, zda databázový server budete provozovat na stejném serveru jako ESET Remote Administrator, nebo využijete dedikovaný databázový server. Při správě více než 10 000 klientů doporučujeme použít dedikovaný SQL databázový server.

Databáze

SMB zákazník

Enterprise zákazník

Limit počtu klientů

Windows

Linux

MS SQL Express

X

(volitelně)

5 000

X

 

MS SQL Server

X

X

Žádný (až 100 000)

X

 

MySQL

X

X

10 000

X

X

Síťová architektura a rychlost připojení k internetu

Požadavky na síťové prostředí máme uvedeny v této kapitole. Doporučujeme také prostudovat rozdíly mezi Apache HTTP Proxy, Mirror Toolem a přímou konektivitou.

Interval připojení/replikace ERA Agenta

Tento parametr přímo ovlivňuje výkon ERA Serveru. Doporučené hodnoty naleznete v této kapitole. Pro změnu použijte předpřipravené politiky nebo si vytvořte novou.

Průměrný počet reportovaných událostí

Při přetížení serveru může docházet k zamítání požadavků na připojení ERA Agentů a k vyřízení jejich požadavků dojde se zpožděním. K této situaci může dojít například v případě, kdy se k serveru připojuje 20 000 stanic, ale server dokáže obsloužit pouze 10 000 klientů.

Dopad komunikace mezi ERA Serverem a agentem na síťovou infrastrukturu

Bezpečnostní produkt nainstalovaný na koncové stanici nekomunikuje s ERA Serverem přímo, ale komunikaci zajišťuje ERA Agent. Toto řešení je snadnější na správu koncové stanice a minimalizuje množství dat přenášených po síti. Využití sítě se odvíjí od intervalu, ve které se pravidelně agent připojuje k serveru a počtu úloh odesílaných na agenta/koncovou stanici. ERA Agent komunikuje se serverem i v případě, že není vyžadováno provedení žádné úlohy, a generuje tedy pravidelný síťový provoz. Níže uvádíme několik příkladů:

Typ úlohy

Množství přenesených dat
v jednom intervalu připojení

Kontrola bez léčení

4 kB

Aktualizace modulů

4 kB

Vyžádat SysInspector protokol

300 kB

Interval replikace dat ERA Agenta

Množství přenesených dat při nečinnosti za 1 den

1 minuta

16 MB

15 minut

1 MB

30 minut

0,5 MB

1 hodina

144 kB

1 den

12 kB

Pro výpočet přibližného množství dat generovaných ERA agenty použijte níže uvedený výraz:

Počet klientů * (množství dat přenesených při nečinnosti za 1 den + (množství přenesených dat v jednom intervalu připojení * počet spuštění úlohy))

Počet ERA Agentů a koncových stanic ve vaší sít

Pro zjištění ideálních prostředků pro běh ERA Serveru přejděte do kapitoly Scénáře nasazení.