Importování seznamu počítačů

Pro importování seznamu počítačů ze souboru postupujte podle následujících kroků:

1.Vyberte si jednu z možností:

Text file: prostřednictvím této možnosti můžete importovat textový soubor se seznamem počítačů (jejich názvy nebo IP adresami). Každý záznam oddělte novým řádkem.

Remote Administrator export: prostřednictvím této možnosti můžete importovat seznam počítačů exportovaný z ERA Web Console.

2.Klikněte na tlačítko Browse, vyberte soubor který chcete nahrát a pokračujte kliknutím na tlačítko Next.

3.Vyberte počítače, na které chcete vzdáleně instalační balíček nasadit, a pokračujte kliknutím na tlačítko Next.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ: Vždy vybírejte počítače se stejnou platformou (64-bit nebo 32-bit).

4.Klikněte na tlačítko Procházet a vyberte vytvořený instalační balíček. Pokud na cílové stanici není instalováno žádné další bezpečnostní řešení, odškrtněte možnost Use ESET AV Remover.

5.Zadejte přihlašovací údaje k cílové stanici. V případě doménového prostředí zadejte účet doménového administrátora. Při použití lokálního administrátorského účtu vypněte na cílové stanici UAC. Při použití možnosti Use current user credentials se automaticky použijí přihlašovací údaje aktuálně přihlášeného uživatele.

6.Následně vyberte způsob vzdáleného nasazení. Standardně je vybrána možnost Built-in, která vrací případné chybové hlášky Windows. Pro nasazení můžete využít také PsExec – nástroj třetí stany.

deploy_tool

7.Po úspěšném nasazení se zobrazí zpráva "Success" a nástroj ukončete kliknutím na tlačítko Finish. Pokud nasazení selže, můžete si exportovat seznam stanic, kam se instalační balíček nepodařilo nasadit. Klikněte na tlačítko Browser, vyberte složku, do které chcete .txt soubor uložit, a klikněte na tlačítko Export failed computer.

deploy_tool_success

Pro ověření funkčnosti ERA Agenta si na cílové stanici otevřete soubor C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs\status.html.

validation-status-icon-infoPoznámka: Pokud vzdálené nasazené nasazení selže, přejděte do kapitoly řešení problémů, případně se podívejte na vzorové příklady nasazení.