Enterprise prostředí

Ve velkých enterprise prostředích (100 000 klientů a více) doporučujeme nainstalovat další komponenty ERA. Jedním z nich je RD Sensor, který vám pomůže s nalezením počítačů v síti. Další součástí jsou ERA Proxy, které snižují zatížení sítě – velké množství klientů se nepřipojuje přímo v ERA Serveru, ale právě prostřednictvím ERA Proxy. Stále můžete mít klienty, kteří se mohou připojovat přímo k hlavnímu serveru. SQL databáze může být v tomto případě nasazena na failover cluster pro zajištění redundance.

ds_high_availability_enterprise


Doporučený scénář pro nasazení v enterprise prostředí

Počet klientů

50 000 - 100 000 klientů

100 000+ klientů**

ERA Server a databázový server na stejném stroji

Ne

Ne

Použití MS SQL Express

Ne

Ne

Použití MS SQL

OK

OK

Použití MySQL

Ne

Ne

Použití ERA Virtual Appliance

Ne

Ne

Použití virtuální appliance

Ne

Ne

Použití ERA Proxy

Ano (jedna ERA Proxy na 20.000 klientů)

Ano (jedna ERA Proxy na 20.000 klientů)

Doporučený interval replikace v průběhu prvotního nasazení

20 minut

20 minut

Doporučený interval replikace pro standardní provoz

60 minut (agent-proxy)*

240 minut (agent-proxy)*

* Doporučený interval replikace mezi ERA Proxy a ERA Agentem.

** Doporučené požadavky na hardware naleznete v této kapitole.