Otevření ERA Web Console

ERA Web Console můžete zobrazit několika způsoby:

Na lokálním serveru (počítač, na kterém běží ERA Web Console) zadejte do internetového prohlížeče následující adresu:

https://localhost/era/
 

Z jakéhokoli místa s přístupem k serveru, na kterém běží ERA Web Console, zadejte do internetového prohlížeče následující adresu:
https://nazev_nebo_ip_adresa_serveru/era/
kde "nazev_vaseho_serveru" nahraďte platným názvem serveru nebo IP adresou.

Pro přihlášení k ERA Virtual appliance použijte následující adresu:
https://[IP_adresa]:8443/
kde "[IP adresa]" nahraďte IP adresou ERA virtuálního stroje. Pokud si IP nepamatujete, podívejte se do kroku 9 v kapitole Virtual appliance.

Na lokálním serveru (počítač, na kterém běží ERA Web Console) klikněte na Start > Všechny programy > ESET > ESET Remote Administrator > ESET Remote Administrator Web console. Následně se ve výchozím internetovém prohlížeči zobrazí ERA Web Console. Tento krok neplatí pro ERA Virtual appliance.

validation-status-icon-infoPoznámka: Protože ERA Web Console používá pro přenos dat zabezpečený protokol (HTTPS), může se vám při pokusu o přístup k ERA Web Console zobrazit upozornění o nedůvěryhodném certifikátu nebo nezabezpečeném spojení (přesné znění hlášky záleží na použitém prohlížeči). Důvod tohoto upozornění je způsoben tím, že se prohlížeč snaží ověřit identitu stránky, kterou chcete zobrazit. Pro pokračování k ERA Web Console klikněte na Pokračovat na tuto stránku (Internet Explorer) nebo Rozumím rizikům, případně klikněte na Přidat výjimku... a Schválit bezpečnostní výjimku (Mozilla Firefox). Výjimka bude platná pouze pro komunikaci s ERA Web Console.

Pokud webový server běží (počítač, na kterém běží ERA Web Console), zobrazí se následující obrazovka.

fs_login_screen

Pro přihlášení k ERA Web Console použijte heslo, které jste si nastavili v průběhu instalace. Po zaškrtnutí možnosti Přihlásit do domény můžete pro přihlášení použít přihlašovací údaje doménového administrátora. Po zaškrtnutí možnosti Povolit relaci ve více záložkách můžete mít ERA Web Console otevřenou ve více záložkách internetového prohlížeče. Pro více informací přejděte do kapitoly přihlášení k ERA Web Console.

validation-status-icon-infoPoznámka: V ojedinělých případech se nemusí přihlašovací obrazovka zobrazit nebo se může načítat ve smyčce. V takovém případě restartujte službu ESET Remote Administrator Server. Po opětovném nastartování služby ESET Remote Administrator Server restartujte službu Apache Tomcat. Po provedení těchto kroků by se již měla přihlašovací obrazovka správně zobrazit.