Instalace na Failover Cluster (Linux)

Níže uvádíme postup pro instalaci ESET Remote Administrator na Red Hat high-availability cluster.

Podpora linuxového clusteru

Předpoklady

Možnosti instalace

Postup instalace

Podpora linuxového clusteru

ESET Remote Administrator Server nebo ERA Proxy můžete nainstalovat na Red Hat Linux 6 cluster a novější. Failover Cluster je podporován v aktivním/pasivním režimu vytvořený prostřednictvím rgmanager.

Předpoklady

Aktivní/pasivní cluster musí být nainstalován a správně nakonfigurován. V jeden okamžik musí být aktivní pouze jeden uzel clusteru, ostatní musí být v režimu standby. Load balancing není podporován.

Sdílené úložiště –  podporovány jsou iSCSI SAN, NFS a další řešení (jakákoli technologie nebo protokol, který přistupuje k úložiště po blocích nebo souborech a úložiště namapuje tak, že se bude tvářit jako lokálně připojená jednotka). Sdílené úložiště musí být dostupné ze všech aktivních uzlů clusteru a souborový systém musí být korektně inicializován (například EXT3 nebo EXT4).

Pro správu systému jsou vyžadovány následující HA rozšíření:

orgmanager

oConga

rgmanager je tradiční Red Hat HA cluster stack a jedná se o povinnou komponentu.

Grafické rozhraní Conga je volitelné. Failover Cluster můžete spravovat bez něj, ale doporučujeme jej nainstalovat pro dosažení maximálního výkonu. V dalších krocích nápovědy, že jej máte nainstalované.

Pro zabránění poškození dat musíte mít správně nakonfigurován fencing.

Pokud zatím neprovozujete cluster, můžete si na RedHatu vytvořit high-availability Failover Cluster (aktivní nebo pasivní) podle kroků uvedených v dokumentaci k Red Hat Enterprise Linux 6 – správa clusteru.

Možnosti instalace

Na Red Hat Linux HA cluster můžete nainstalovat následující komponenty ESET Remote Administrator:

ERA Server a ERA Agenta

ERA Proxy a ERA Agenta

validation-status-icon-infoPoznámka: ERA Agent musí být nainstalován, v opačném případě se nespustí služba ERA cluster.

validation-status-icon-infoPoznámka: Do clusteru není možné nainstalovat ERA databázi ani ERA Web Console.

Na následujícím příkladu si ukážeme instalaci na cluster se dvěma uzly. Instalaci ESET Remote Administrator můžete provést po vzoru toho návodu na uzel s libovolným množstvím uzlů. Pro přehlednost si uzly použité v příkladu pojmenujeme jako uzel1 a uzel2.

Postup instalace

1.Nainstalujte ERA Server nebo ERA Proxy na uzel1.

Mějte na paměti, že certifikát ERA Serveru nebo ERA Proxy musí obsahovat IP adresu nebo název externího rozhraní clusteru (nikoli lokální IP adresu uzlu).

Pokud v průběhu instalace ERA Agenta použijete parametr --hostname=, můžete:

oZadat externí IP adresu nebo název rozhraní clusteru.

oAlternativně můžete zadat localhost. V tomto případě musí certifikát ERA Serveru a ERA Proxy obsahovat localhost.

2.Zastavte a deaktivujte služby ERA Agenta a ERA Serveru (případně ERA Proxy) pomocí následujících příkazů:

chkconfig eraagent off
chkconfig eraservice off
service eraagent stop
service eraservice stop

3.Připojte sdílené úložiště k uzlu1. V tomto příkladu máme sdílené úložiště připojené jako /usr/share/eracluster.

4.V /usr/share/eracluster vytvořte složky:

/usr/share/eracluster/etc/opt

/usr/share/eracluster/opt

/usr/share/eracluster/var/log

/usr/share/eracluster/var/opt

5.Přesuňte rekurzivně následující složky do cílových:

Zdrojová složka:

Cílová složka:

/etc/opt/eset

/usr/share/eracluster/etc/opt/

/opt/eset

/usr/share/eracluster/opt/

/var/log/eset

/usr/share/eracluster/var/log/

/var/opt/eset

/usr/share/eracluster/var/opt/

 

6.Vytvořte symbolické odkazy:

 
ln -s /usr/share/erag2cluster/etc/opt/eset/RemoteAdministrator/Server /etc/opt/eset/RemoteAdministrator/Server
ln -s /usr/share/erag2cluster/opt/eset/RemoteAdministrator/Server /opt/eset/RemoteAdministrator/Server
ln -s /usr/share/erag2cluster/var/log/eset/RemoteAdministrator/Server /var/log/eset/RemoteAdministrator/Server
ln -s /usr/share/erag2cluster/var/opt/eset/RemoteAdministrator/Server /var/opt/eset/RemoteAdministrator/Server

7.Zkopírujte skript eracluster_server nebo (eracluster_proxy) do složky /usr/share/cluster.Skripty eracluster_server nebo (eracluster_proxy) naleznete v instalační složce ERA Serveru nebo ERA Proxy. Mějte na paměti, že nemají příponu .sh
cp /opt/eset/RemoteAdministrator/Server/setup/eracluster_server /usr/share/cluster/eracluster_server.sh

8.Odpojte sdílené úložiště (/usr/share/eracluster) od uzlu1 a připojte jej k uzlu2.

9.Na uzlu 2 vytvořte symbolické odkazy:

 
ln -s /usr/share/erag2cluster/etc/opt/eset/RemoteAdministrator/Server /etc/opt/eset/RemoteAdministrator/Server
ln -s /usr/share/erag2cluster/opt/eset/RemoteAdministrator/Server /opt/eset/RemoteAdministrator/Server
ln -s /usr/share/erag2cluster/var/log/eset/RemoteAdministrator/Server /var/log/eset/RemoteAdministrator/Server
ln -s /usr/share/erag2cluster/var/opt/eset/RemoteAdministrator/Server /var/opt/eset/RemoteAdministrator/Server

 

10.Zkopírujte skript eracluster_server nebo (eracluster_proxy) do složky /usr/share/cluster. Skripty eracluster_server nebo (eracluster_proxy) naleznete v instalační složce ERA Serveru nebo ERA Proxy. Mějte na paměti, že nemají příponu .sh
cp /opt/eset/RemoteAdministrator/Server/setup/eracluster_server /usr/share/cluster/eracluster_server.sh

Další kroky budeme provádět prostřednictvím grafického rozhraní Conga:

11. Vytvořte servisní skupinu, například EraService.

Služba ESET Remote Administrator cluster vyžaduje tři zdroje: IP adresu, souborový systém a skript.

12. Vytvořte potřebné zdroje služby.

Zadejte IP adresu, souborový systém a zdroj skriptu.

Souborový systém by měl odkazovat na sdílené úložiště.

Přípojný bod souborového systému by měl být nastaven na /usr/share/eracluster.

Parametr “Full Path to Script File” nastavte na /usr/share/cluster/eracluster_server, resp. /usr/share/cluster/eracluster_proxy.

13. Přidejte výše uvedené zdroje do skupiny EraService.

14.Po úspěšném nakonfigurování clusteru nainstalujte ERA Agenta. V průběhu instalace ERA Agenta použijte parametr --hostname= a zadejte IP adresu nebo název rozhraní clusteru (nepoužívejte název uzlu ani localhost).