Předpoklady pro použití deployment tool

Níže uvádíme předpoklady pro nasazení ERA Agenta a bezpečnostního produktu ESET na stanici s operačním systémem Windows prostřednictvím deployment tool:

Nainstalovaný ERA Server a ERA Web Console.

Na cílové stanici musíte mít povoleny potřebné porty.

Vytvořený a stažený all-in-one instalační balíček.

V názvu instalačního balíčku musí být uvedena platforma ("x86" nebo "x64").

Řešení problémů

Pokud vzdálené nasazené nasazení selže, přejděte do kapitoly řešení problémů, případně se podívejte na vzorové příklady nasazení.