Řešení problémů

Pokud vzdálená instalace ERA Agenta nebyla úspěšná, postupujte podle následujících kroků pro zjištění a odstranění příčiny selhání instalace.

Chybová zpráva

Možné důvody

The network path was not found (error code 0x35)

 

Klient není v síti dosažitelný.

Firewall blokuje komunikaci.

Nelze přeložit název klienta, použijte platné plně kvalifikované doménové jméno.

Příchozí komunikace na portech 135, 137, 138, 139 a 445 není povolena ve firewallu: povolte sdílení souborů a tiskáren.

Access is denied (error code 0x5)

The user name or password is incorrect (error code 0x52e)

 

Pokud je server i stanice připojena do domény, zadejte údaje doménového administrátora v plném tvaru, tedy ve formátu doména\uživatel.

Pokud nasazujete ze serveru, který je v jiné doméně, na cílové stanici deaktivujte vzdálené řízení uživatelských účtů (https://support.microsoft.com/en-us/kb/951016).

Pokud nasazujete ze serveru, který je v jiné doméně, použijte lokální administrátorský účet.

Účet administrátora nemá nastaveno heslo.

Nedostatečná přístupová oprávnění.

Administrativní sdílení ADMIN$ nejsou dostupná.

Administrativní sdílení IPC$ nejsou dostupná.

Je aktivní zjednodušené sdílení.

The installation package is not supported by this processor type (error code 1633)

Instalační balíček není určen pro tuto platformu. Vytvořte v ERA Web Console nový balíček a vyberte si správnou platformu (64-bit nebo 32-bit).

Na základě zjištěné příčiny odstraňte problém znemožňující instalaci:

oKlient není v síti dosažitelný – vyzkoušejte z ERA Serveru ping na danou stanici, zda odpovídá; zkuste se vzdáleně připojit (například vzdálenou plochou).

oNelze přeložit název klienta – problém související s DNS můžete v některých případech identifikovat pomocí následujících kroků:

Do příkazového řádku na klientovi zadejte příkaz nslookup a doplňte jej o IP adresu nebo název serveru. Výsledek by se měl shodovat s informacemi zobrazenými po zadání příkazu ipconfig na serveru. Tedy po zadání příkazu nslookup a názvu serveru byste měli získat IP adresu serveru. Pro dokončení ověření správně nakonfigurované sítě proveďte ze serveru příkaz nslookup s dotazem na klienta, na kterého se nedaří vzdáleně nainstalovat ERA Agenta.

Ručně ověřte, zda v DNS záznamech nemáte duplicitní záznamy.

oFirewall blokuje komunikaci – zkontrolujte nastavení Brány Windows Firewall na straně klienta i serveru, případně firewall třetí strany (pokud je nainstalován).

validation-status-icon-infoPoznámka: Mějte na paměti, že v průběhu instalace se neotevřou ve firewallu porty 2222 a 2223, povolte je tedy ručně (na stanici i serveru).

oÚčet administrátora nemá nastaveno heslo – nastavte heslo pro účet administrátora (nepoužívejte prázdné heslo)

oNedostatečná přístupová oprávnění – zkuste použít přihlašovací údaje doménového administrátora. Pokud je klientská stanice v pracovní skupině, použijte lokální účet administrátora.

validation-status-icon-infoPoznámka: Na nejnovějších operačních systémech Windows (Windows 7 a výše) musí být pro spuštění instalace ERA Agenta aktivován lokální účet Administrator a musí mít nastavené heslo.

Pro aktivaci účtu administrátora postupujte podle následujících kroků:

1.otevřete příkazový řádek s oprávněním administrátora

2.zadejte příkaz:

net user administrator /active:yes

oAdministrativní sdílení ADMIN$ nejsou dostupná – klientská stanice musí mít povoleno sdílení zdroje ADMIN$. Pro ověření, zda je sdílení povoleno klikněte na Start > Ovládací panely > Nástroje pro správu > Správa počítače > Sdílené složky > Sdílené složky.

oAdministrativní sdílení IPC$ nejsou dostupná – na klientovi si otevřete příkazový řádek a zadáním níže uvedeného příkazu ověřte, zda může využívat IPC:

net use \\nazev_klienta\IPC$

kde nazev_klienta je název cílové stanice

oJe aktivní zjednodušené sdílení – pokud se vám zobrazila zpráva "Přístup odepřen" a provozujete smíšené prostředí domény a pracovní skupiny, deaktivujte možnost Používat zjednodušené sdílení (Windows XP) resp. Používat průvodce sdílením (Windows Vista a novější) na počítačích, na které se nedaří vzdáleně nainstalovat ERA Agenta. Na Windows 7 změnu provedete pomocí následujících kroků:

Klikněte na tlačítko Start, do vyhledávací pole zadejte výraz složky a z dostupných možností vyberte Možnosti složky. V zobrazeném dialogovém okně přejděte na záložku Zobrazení a v sekci Upřesnit nastavení odškrtněte možnost Používat průvodce sdílením.