Vlastní databázový uživatel

Standardně instalační balíček ERA Server/ERA Proxy vyžaduje zadání SA účtu (MS SQL) nebo účtu roota (MySQL) pro přístup do databáze. Je to z důvodu, aby mohl založit novou databázi a uživatele era_user, který bude mít přístup do nově vytvořené databáze. Pokud však nechcete/nemůžete při instalaci definovat tento administrátorský účet, můžete použít vlastního uživatele, který bude mít přístup k ERA databázi. V tomto případě je potřeba aby uživatel měl přiřazena níže uvedená oprávnění/role. Dále je nutné před samotnou instalací vytvořit databázi, kterou ERA bude využívat.

validation-status-icon-infoPoznámka: Níže jsou uvedeny minimální požadavky na databázového uživatele. Pokud uživatel nebude mít přiřazena potřebná oprávnění, instalace selže, případně nebude ERA fungovat. Detailní informace o vytvoření databáze a databázových uživatelů na MSSQL i MySQL naleznete v tomto článku.

Přístupová oprávnění MySQL:

ALTER, ALTER ROUTINE, CREATE, CREATE ROUTINE, CREATE TEMPORARY TABLES, CREATE VIEW, DELETE, DROP, EXECUTE, INDEX, INSERT, LOCK TABLES, SELECT, UPDATE, TRIGGER. Více informací přístupových právech MySQL naleznete v Databázi znalostí společnosti Oracle.

Role Microsoft SQL Server:

ERA uživatel musí mít přiřazenou roli db_owner. Více informací o jednotlivých rolích Microsoft SQL Serveru naleznete v Databázi znalostí společnosti Microsoft.