Databáze

ESET Remote Administrator podporuje následující typy databáze:

Microsoft SQL Server  (Express i non-Express edice) 2008, 2008 R2, 2012, 2014, 2016

MySQL (verze 5.5 a novější, pro optimální běh doporučujeme verzi 5.6)

V průběhu instalace ERA Serveru a ERA Proxy je potřeba nastavit připojení k databázovému serveru. Při použití all-in-one instalačního balíčku můžete nainstalovat rovnou Microsoft SQL Server 2014 Express. Pokud již máte vlastní Microsoft SQL Server, musí splňovat níže uvedené požadavky. Mějte na paměti, že nejstarší podporovaná verze je Microsoft SQL Server 2008.

Hardwarové požadavky na databázový server:

Operační paměť

1 GB RAM

Pevný disk

Alespoň 10 GB volného místa

Rychlost procesoru

x86 procesor: 1.0 GHz
x64 procesor: 1.4 GHz
Poznámka: Pro plynulý běh doporučujeme procesor s taktem 2.0 GHz a vyšším.

Typ procesoru

x86 procesor: Pentium III-kompatibilní a rychlejší
x64 procesor: AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel Xeon s podporou Intel EM64T, Intel Pentium IV s podporou EM64T

Další informace

Mějte na paměti, že maximální velikost databáze v Microsoft SQL Server Express je 10 GB a není možné jej instalovat na doménový kontrolér. Z důvodu tohoto limitu nedoporučujeme Microsoft SQL Server Express používat ve velkých sítích. Pokud používáte Microsoft SBS, doporučujeme ESET Remote Administrator nainstalovat na jiný server, případně neinstalovat SQL Server Express a použít jinou databázi (například již existující MSSQL nebo MySQL).

Pokud chcete aby ERA Server/ERA Proxy používal pro přístup k databázi již existující uživatelský účet, musíte mu přidělit potřebná oprávnění. Dále je nutné před zahájením instalace vytvořit ručně ERA databázi a nastavit danému uživateli oprávnění pro přístup.

Pokud používáte MySQL, pro korektní běh ESET Remote Administrator je potřeba upravit konfiguraci databázového serveru (Windows, Linux).

MariaDB není podporována.

ERA Server, ERA Proxy ani ERA Mobile Device Connector neprovádí zálohu databáze. Doporučujeme tedy databázi zálohovat ručně pro zabránění ztráty dat.