Komponenty instalované na Windows

Ve většině instalačních scénářích budete instalovat jednotlivé komponenty ESET Remote Administrator na rozdílné stroje – v závislosti na síťové architektuře, požadavcích na výkon atp. Pro individuální instalaci budete potřebovat následující komponenty.

Komponenty jádra

ERA Server

ERA Web Console

ERA Agent

Volitelné komponenty

ERA Proxy

ERA RD Sensor

Mobile Device Connector

Apache HTTP Proxy

Mirror Tool

Pro aktualizaci ESET Remote Administrator na nejnovější verzi využijte klientskou úlohu pro aktualizaci součástí ERA. Návod popisující ruční aktualizaci krok za krokem naleznete v Databázi znalostí.

Pokud chcete spustit instalační balíček v jiném jazyce než výchozí angličtině, je potřeba spustit konkrétní MSI balíček s transformací. Níže uvádíme příklad pro spuštění instalační balíčku ERA Agenta ve slovenštině:

MSI_lang_cmd

Jako parametr transformace použijte odpovídající jazykový kód:

Jazyk

Kód

English (United States)

en-US

Arabic (Egypt)

ar-EG

Chinese Simplified

zh-CN

Chinese Traditional

zh-TW

Croatian (Croatia)

hr-HR

Czech (Czech Republic)

cs-CZ

French (France)

fr-FR

French (Canada)

fr-CA

German (Germany)

de-DE

Greek (Greece)

el-GR

Italian (Italy)

it-IT

Japanese (Japan)

ja-JP

Korean (Korea)

ko-KR

Polish (Poland)

pl-PL

Portuguese (Brazil)

pt-BR

Russian (Russia)

ru-RU

Spanish (Chile)

es-CL

Spanish (Spain)

es-ES

Slovak (Slovakia)

sk-SK

Turkish (Turkey)

tr-TR