Instalace ERA Web Console na Linuxu

Ujistěte se, že počítač splňuje předpoklady pro instalaci a postupujte podle následujících kroků:

1.Zkopírujte soubor era.war do Tomcat složky s webovými aplikacemi:

Debian a Ubuntu distribuce

sudo cp era.war /var/lib/tomcat7/webapps/

CentOS, RedHat a Fedora distribuce

sudo cp era.war /var/lib/tomcat/webapps/

OpenSUSE distribuce

sudo cp era.war /usr/share/tomcat/webapps/

Případně můžete přímo rozbalit archiv era.war do složky /var/lib/tomcat/webapps/era/

2.Restartujte tomcat službu:

Debian a Ubuntu distribuce

sudo service tomcat7 restart

CentOS, RedHat a Fedora distribuce

sudo service tomcat restart

OpenSUSE distribuce

sudo service tomcat restart

Po dokončení instalace by se po zadání níže uvedené adresy do internetového prohlížeče měla zobrazit přihlašovací obrazovka ERA Web Console:

http://localhost:8080/era na lokálním stroji, http://IP_ADRESA_NEBO_NAZEV_SERVERU:8080/era v případě vzdáleného přístupu.

validation-status-icon-infoPoznámka: Pokud jste v průběhu instalace webového serveru nespecifikovali jiný HTTP port, Apache Tomcat běží standardně na portu 8080. Pro konfiguraci HTTPS postupujte podle tohoto návodu.