Instalace ERA Server na Windows

Pro instalaci ERA Serveru na Windows postupujte podle následujících kroků:

1.Z webových stránek společnosti ESET si v sekci Stáhnout > Firmy > ESET Remote Administrator 6 > Individuální instalace stáhněte požadovaný balíček.

2.Ujistěte se, že server splňuje požadavky pro instalaci.

3.Po spuštění instalační balíčku odsouhlaste licenční ujednání koncového uživatele.

4.Odškrtněte možnost Toto je instalace na cluster a pokračujte kliknutím na tlačítko Další.
hmtoggle_plus0 Instalujete na cluster?

5.Vyberte možnost Spustit službu pod účtem. Pod tímto účtem se spustí služba ESET Remote Administrator. Dostupné možnosti:

Účet Network service

Uživatelem definovaný: doména/jméno_uživatele

6.Nastavte připojení k databázi. Do databáze jsou ukládána všechna data, od přihlašovacích údajů k ERA WebConsole po protokoly z klientů.

Databáze: MySQL/MS SQL

ODBC ovladač: MySQL ODBC 5.1 Driver/MySQL ODBC 5.2 Unicode Driver/MySQL ODBC 5.3 Unicode Driver/SQL Server/SQL Server Native Client 10.0/ODBC Driver 11 for SQL Server

Název databáze: ponechte prázdné, pokud chcete použít výchozí název

Název serveru: název nebo IP adresa databázového serveru

Port používaný pro připojení k serveru

Přihlašovací údaje databázového administrátora

package_installation_db_connection

validation-status-icon-infoPoznámka: ERA Server může ukládat do databáze během jednoho připojení velké množství dat. Proto je nutné pro korektní fungování ERA nastavit MySQL tak, aby přijímal tyto velké pakety. Pro více informací přejděte do kapitoly Řešení nejčastějších problémů.

Následně dojde k ověření připojení k databázi. V případě úspěšného připojení můžete pokračovat dalším krokem.

7.Vyberte databázového uživatele, který má přístup k databázi ESET Remote Administrator. Můžete použít existujícího uživatele nebo vytvořit nového.

8.Nastavte si heslo pro přístup k ERA Web Console.

package_installation_webconsole

9.ESET Remote Administrator používá pro ověření komunikace mezi klientem a serverem certifikáty. Vybrat můžete své vlastní certifikáty nebo nechat ERA Server vygenerovat nové certifikáty.

10.Volitelně zadejte informace o certifikační autoritě a nastavte. Certifikační autoritu ESET Remote Administrator vytvořte kliknutím na tlačítko Další. Pokud si nastavíte vlastní heslo, zapamatujte si jej!

11.Již během instalace můžete provést synchronizaci statických skupin. K dispozici máte na výběr (Nesynchronizovat, Synchronizovat se sítí Windows, Synchronizovat s Active Directory). Pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

12.Zadejte platný licenční klíč nebo vyberte možnost Aktivovat později.

package_installation_activation

V případě potřeby vyberte pro instalaci ERA Serveru jinou složku.

Instalaci zahajte kliknutím na tlačítko Instalovat.

DŮLEŽITÉ: Po dokončení instalace ERA Serveru nainstaluje také ERA Agenta. Ten zajistí sběr informací o výkonu serveru, jejich zobrazení v ERA Web Console a samotnou správu daného serveru.