Instalace ERA Server na Linuxu

Instalaci komponent ERA Serveru provedete na Linuxu prostřednictvím Terminálu. Ujistěte se, že počítač splňuje požadavky pro instalaci. Připravit si můžete instalační skript a následně jej spustit s oprávněním sudo.

validation-status-icon-infoPoznámka: Pro nainstalování ERA Serveru na SUSE Linux Enterprise Server (SLES) postupujte podle těchto kroků.

Příklad
(Při kopírování celého příkazu do Terminálu použijte "\" pro přechod na nový řádek)

sudo ./Server-Linux-x86_64.sh \
--skip-license \
--db-driver=MySQL \
--db-hostname=127.0.0.1 \
--db-port=3306 \
--db-admin-username=root \
--db-admin-password=Admin123 \
--server-root-password=Admin123 \
--db-user-username=root \
--db-user-password=Admin123 \
--cert-hostname="10.1.179.46;Ubuntu64-bb;Ubuntu64-bb.BB.LOCAL"

 

ERA Server se službou eraserver se nainstaluje do následujícího umístění:

/opt/eset/RemoteAdministrator/Server

Při instalaci můžete změnit následující parametry:

Atribut

Popis

Vyžadováno

--uninstall

Odinstaluje produkt

-

--keep-database

Během odinstalace zůstane databáze zachována

-

--locale

Lokální identifikátor (LCID) serveru (výchozí hodnota je "en_US"), který určuje v jakém jazyce budou zapsána data do databáze. Více informací naleznete v kapitole podporované jazyky.

Poznámka: Pro každou relaci ERA Web Console si můžete nastavit jiný jazyk.

Ano

--skip-license

Instalátor přeskočí dotaz na vložení licenčních údajů

-

--skip-cert

Instalátor přeskočí generování certifikátů (tento parametr použijte společně s --server-cert-path)

-

--license-key

Zadejte licenční klíč. Vložit jej můžete později.

Ne

--product-guid

Globální unikátní identifikátor produktu. Pokud není nastaven, bude vygenerován.

Ne

--server-port

Port ESET Remote Administrator (ERA) Server (standardně 2222)

Ne

--console-port

Port ESET Remote Administrator Web Console (standardně 2223)

Ne

--server-root-password

Heslo pro přihlášení do ERA Web Console k účtu "Administrator"; musí obsahovat alespoň 8 znaků

Ano

--db-type

Typ použité databáze (možné hodnoty "MySQL Server", "Microsoft SQL Server")

-

--db-driver

ODBC ovladač zajišťující připojení k databázi (například "MySQL ODBC 5.3 ANSI Driver"). Přesný název ovladače naleznete v souboru /etc/odbcinst.ini nebo pomocí příkazu odbcinst -q -d

Ano

--db-hostname

Název nebo IP adresa databázového serveru

Ano

--db-port

Port databázového serveru (standardně 3306)

Ano

--db-name

Název databáze ERA serveru (standardně "era_db")

Ano

--db-admin-username

Jméno databázového administrátora (tyto údaje jsou používané při instalaci pro vytváření a úpravu struktury databáze)

Ano

--db-admin-password

Heslo databázového administrátora

Ano

--db-user-username

Jméno databázového uživatele ERA serveru (tyto údaje používá ERA server pro připojení k databázi); nemělo by být delší než 16 znaků

Ano

--db-user-password

Heslo databázového uživatele ERA serveru

Ano

--cert-hostname

Všechny názvy a IP adresy počítače, na který ERA Server instalujete. Zadané názvy budou následně uvedeny v klientských certifikátech.

Ano

--server-cert-path

Cesta k certifikátu serveru (tuto možnost použijte společně v parametrem --skip-cert)

Ano

--server-cert-password

Heslo k certifikátu serveru

-

--agent-cert-password

Heslo k certifikátu agenta

-

--cert-auth-password

Heslo k certifikátu certifikační autority

-

--cert-auth-path

Cesta k certifikátu certifikační autority

-

--cert-auth-common-name

Běžný název certifikační autority (use "")

-

--cert-organizational-unit

-

-

--cert-organization

-

-

--cert-locality

-

-

--cert-state

-

-

--cert-country

-

-

--cert-validity

Platnost certifikátu ve dnech nebo letech (společně s tímto použijte argument --cert-validity-unit)

-

--cert-validity-unit

Jednotka platnosti certifikátu – možné hodnoty 'Years' a 'Days' (výchozí hodnota je 'Years')

-

--ad-server

Active Directory server

Ne

--ad-user-name

Jméno uživatele, který má oprávnění prohledávat AD

Ne

--ad-user-password

Heslo Active Directory uživatele

Ne

--ad-cdn-include

Strom Active Directory, který bude synchronizován. Pro synchronizaci celého stromu použijte ""

Ne

Instalační protokol

Protokol může být užitečný při řešení problémů s instalací a naleznete jej v následujícím umístění:

/var/log/eset/RemoteAdministrator/EraServerInstaller.log

Po dokončení instalace ověřte, zda služba ERA Server běží pomocí příkazu:
service eraserver status nebo systemctl status eraserver
component_server_status_linux

DŮLEŽITÉ: Po dokončení intstalace ERA Serveru nainstaluje také ERA Agenta. Ten zajistí sběr informací o výkonu serveru, jejich zobrazení v ERA Web Console a samotnou správu daného serveru.