Interval připojení ERA Agenta / replikace dat

ERA Agent se k ERA Serveru ve výchozí konfiguraci připojuje každých 60 sekund. Tuto hodnotu byste v závislosti na velikosti sítě měli po prvotním nasazení ERA Agenta a bezpečnostního produktu adekvátně zvýšit. Změnu provedete prostřednictvím politiky.

1.V hlavním menu ERA Web Console přejděte na záložku Administrace > Politiky.

2.Klikněte na tlačítko Vytvořit novou a vytvořte politiku pro ESET Remote Administrator Agent.
validation-status-icon-infoPoznámka: Případně můžete použít některou z předdefinovaných politik (například Připojení – Připojovat každých 20 minut) a přiřadit ji konkrétním stanicím nebo skupinám.

policy_settings

3.V konfigurační šabloně přejděte do sekce Nastavení > Připojení.

4.Klikněte na možnost Změnit interval a zadejte požadovanou hodnotu.

refresh_interval

5.Politiku uložte kliknutím na tlačítko Dokončit.

6.Politiku přiřaďte konkrétním stanicím nebo skupinám.

Více informací o politikách naleznete v administrační příručce nebo v Databázi znalostí.