ERA Web Console

ERA Web Console je webové rozhraní určené pro vzdálenou správu bezpečnostních produktů ESET ve vaší síti. Poskytuje přehled o všech klientech v síti a umožňuje vzdáleně nasadit bezpečnostní řešení ESET na počítače, které zatím nejsou z ERA Web Console spravovány. ERA Web Console otevřete v jakémkoli z podporovaných internetových prohlížečů. Pokud máte webový server dostupný z internetu, můžete ESET Remote Administrator spravovat prakticky odkudkoli z libovolného zařízení s internetovým prohlížečem.

scheme_sever_webconsole_sm