ERA Server

ESET Remote Administrator Server (ERAS) je výkonná součást celé infrastruktury, která zpracovává veškerá data od klientů připojených k serveru. Přenos dat z klienta na ERA Server zajišťuje ERA Agent, případně agregovaně ERA Proxy. Pro úspěšné zpracování dat vyžaduje ERA Server stálé připojení do databáze, ve které jsou data uchovávána. Pro zajištění maximálního výkonu doporučujeme ERA Server a databázový server instalovat na rozdílné stroje.

scheme_sever_sm