Apache HTTP Proxy

Apache HTTP Server je nakonfigurován jako forward proxy s aktivní cache. HTTP proxy do cache ukládá aktualizace virové databáze i instalační balíčky a nahrazuje komponentu mirror z dřívější verze ESET Remote Administrator.

Výhody Apache HTTP Proxy jsou následující:

Do cache dokáže ukládat
- aktualizace detekčních a programových modulů,
- aktivační úlohy (do cache se ukládá komunikace s aktivačními servery – žádosti o získání licence),
- data v ERA repozitáři,
- aktualizace programových komponent,
a distribuovat je klientům ve vaší síti.
 

Minimalizuje množství dat stažených z internetu.
 

Ve srovnání s Mirror toolem, který stahuje všechna data z aktualizačních serverů ESET, Apache HTTP Proxy do cache ukládá výhradně data, která jsou potřeba (vyžádali si je komponenty ERA nebo bezpečnostní produkty ESET). Pokud bezpečnostní produkt ESET začne stahovat aktualizaci virové databáze, Apache HTTP Proxy stahovaný soubor ze aktualizační serverů ESET uloží do své cache. Až se začne aktualizovat produkt ESET na další stanici, aktualizaci obdrží z cache a nebude ji stahovat znovu z internetu.

Níže uvedené schéma demonstruje použití proxy serveru (Apache HTTP Proxy) pro distribuci ESET komunikace jednotlivým komponentám ERA a bezpečnostním produktů ESET ve vaší síti.

scheme_http_proxy_noRemoteLocation

validation-status-icon-warning Upozorňujeme, že ERA Proxy a Apache HTTP Proxy jsou dva rozdílné produkty. ERA Proxy agreguje data od ERA Agentů a přeposílá je hromadně do ERA Server. Na obrázku níže je znázorně použití ERA Proxy ve vzdálené lokalitě, které se připojuje k ERA Serveru v centrále (HQ), kde běží Apache HTTP Proxy.

validation-status-icon-info Jaký je rozdíl mezi ERA Proxy a Apache HTTP Proxy?

scheme_http_proxy

Využití proxy chain můžete Apache HTTP Proxy připojit k nadřazené proxy. Mějte na paměti, že ERA nepodporuje proxy chaining s aktivní autentifikací. Kdykoli můžete použít vlastní transparentní proxy – nicméně v tomto případě bude pravděpodobně nutné upravit její konfiguraci.

scheme_http_proxy_chaining

validation-status-icon-infoPoznámka: Pro stahování aktualizací virové databáze v offline prostředí použijte Mirror tool, který můžete provozovat na Windows a Linuxu.