Podporované nástroje Hypervisor

Virtuálne zariadenie ERA (ERA VA) (ERA_Appliance.ova a ERA_VAgentHost.ova) je založené na vmx-07 virtual hardware family type. V nasledujúcej tabuľke nájdete podporované nástroje Hypervisor pre rôzne typy virtuálnych zariadení ERA:

Hypervisor

Verzia

ERA Server zariadenie

ERA Proxy zariadenie

ERA MDM zariadenie

ERA VAgentHost zariadenie

VMware vSphere/ESXi

5.0 a novšie verzie

x

x

x

x

VMware Workstation

9 a novšie verzie

x

x

x

Nepodporované

VMware Player

7 a novšie verzie

x

x

x

Nepodporované

Microsoft Hyper-V

Server 2012 a 2012 R2

x

x

x

Nepodporované

Oracle VirtualBox

4.3.24 a novšie verzie

x

x

x

Nepodporované

Citrix

7.0 a novšie verzie

x

x

x

Nepodporované

 

validation-status-icon-warning Dôležité:

Odporúčame, aby ste vo vašej sieti použili na pridelenie IP adresy vášmu virtuálnemu zariadeniu ERA DHCP server. Táto IP adresa je potrebná pre prístup do konfiguračného webového rozhrania ERA VA. Ak nemáte vo vašej sieti DHCP server, budete musieť nastaviť manuálnu IP adresu.