Načítanie obsahu databázy z iného servera

Táto funkcia vám umožní načítať obsah ERA databázy z existujúceho ERA VA bežiaceho vo vašej infraštruktúre. Je to užitočné v prípadoch, keď chcete aktualizovať vaše ERA VA na najnovšiu verziu alebo ho chcete migrovať. Pre načítanie obsahu databázy postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Nasaďte nové ERA VA, ale zatiaľ ho nekonfigurujte.

Otvorte konzolu virtuálneho počítača a na hlavnej obrazovke stlačte Enter, čím vstúpite do režimu správy.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Napíšte eraadmin a dvakrát stlačte kláves Enter pre prihlásenie.

pull_db_login

3.Zvoľte možnosť Pull database from other server pomocou šípok a stlačte kláves Enter.

pull_db

4.Zadajte root heslo databázy na vzdialenom ERA VA, z ktorého chcete načítať ERA databázu (vaše staré ERA VA). Ak používate iba jedno heslo na vašom starom ERA VA, zadajte ho tu.

5.Zadajte údaje pripojenia na vzdialené ERA VA (SSH) – zadajte používateľské meno (root) a názov hostiteľa alebo IP adresu vášho starého ERA VA v nasledujúcom formáte: root@IPaddress alebo root@hostname.

icon_details_hoverPoznámka:

Ak migrácia z ERA 6.2 na ERA 6.5 v tomto štádiu zlyhá, použite IPaddress miesto root@IPaddress.

6.Napíšte yes, ak sa vás systém opýta na pravosť hostiteľa, v opačnom prípade tento krok ignorujte.

7.Zadajte heslo virtuálneho počítača vášho starého ERA VA a stlačte Enter.

pull_db_interactive

Remote ERA Server database was backed up (Vzdialená databáza ERA Servera bola zálohovaná).

icon_details_hoverPoznámka:

Čas potrebný na dokončenie operácií súvisiacich so zálohovaním a obnovou závisí od veľkosti databázy.

8.Znova zadajte heslo virtuálneho počítača vášho starého ERA VA. Počas celého procesu môžete byť vyzvaný na zadanie hesla niekoľkokrát. Závisí to od toho, ako dlho trvá kopírovanie databázy, obzvlášť ak je databáza veľká.

9.Počkajte, kým neprebehne obnova databázy.

10. Ak vykonávate aktualizáciu, po úspešnom načítaní obsahu ERA databázy vypnite svoje staré ERA VA a vyraďte ho z prevádzky. Odporúčame vám ponechať si vaše staré ERA VA až kým si nebudete istý, že nová inštancia funguje správne.

validation-status-icon-warning Dôležité:

V prípade migrácie na nový server si ponechajte svoje staré ERA VA dostupné, aby mohla byť politika zmeny názvu hostiteľa/IP adresy aplikovaná na všetky klientske počítače. V opačnom prípade sa klientske počítače budú aj naďalej pripájať na váš starý ERA Server.

Načítanie obsahu databázy môže byť vykonané iba v prípade migrácie na novšiu alebo rovnakú verziu ERA Servera. Počas procesu načítavania je štruktúra databázy aktualizovaná, avšak tento proces zlyhá v prípade, že ide o načítavanie obsahu databázy na starší server (napr. z ERA 6.4 na ERA 6.3).

 

11. Nakonfigurujte svoje nové zariadenie. Samotná konfigurácia sa môže líšiť v závislosti od dôvodu migrácie, napr.:

Pri aktualizácii – nakonfigurujte svoje nové ERA VA rovnako ako svoje predchádzajúce ERA VA.

Pri migrácii – zmeňte konfiguráciu tak, aby vyhovovala vašej novej doméne alebo vlastnostiam siete (napr., ak ste premiestnili vaše ERA VA do inej siete).

icon_details_hoverPoznámka:

Uistite sa, že všetky dáta sú zachované, všetky klienty sa pripájajú na váš nový server a že sa vaše ERA VA správa rovnako ako predchádzajúce ERA VA.