Obnovenie pôvodných nastavení

Pre vrátenie virtuálneho zariadenia ERA do pôvodného stavu môžete použiť funkciu Factory reset. Všetky nastavenia budú vynulované a celá ERA databáza bude odstránená.

validation-status-icon-error Upozornenie:

Dôrazne odporúčame, aby ste si pred obnovením pôvodných nastavení zálohovali vašu ERA databázu. Po vynulovaní ostane vaša databáza prázdna.

Funkcia obnovenia pôvodných nastavení obnoví len tie nastavenia, ktoré boli zmenené počas konfigurácie ERA VA. Ostatné zmeny a nastavenia budú ponechané. V ojedinelých prípadoch sa môže stať, že funkcia obnovenia pôvodných nastavení nevráti vaše virtuálne zariadenie do pôvodného stavu úplne. Ak máte problémy s ERA VA, odporúčame nasadiť nový počítač. Pre aktualizáciu/migráciu alebo vykonanie obnovy po nehode postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1.Aktivujte režim správy zadaním hesla a stlačením klávesu Enter dvakrát. Zvoľte možnosť Factory reset pomocou šípok a stlačte kláves Enter.

factory_reset

2.Stlačte Enter pre vykonanie obnovy pôvodných nastavení. V prípade, že ste si to rozmysleli, ešte stále sa v tomto bode môžete vrátiť späť stlačením klávesovej skratky Ctrl+C. Avšak, ak je už obnova spustená, nepoužívajte skratku Ctrl+C.

factory_reset_02

icon_details_hoverPoznámka:

Ak uvidíte na obrazovke akékoľvek chybové hlásenia počas obnovy pôvodných nastavení, skúste spustiť obnovu znova. V prípade, že opätovné spustenie obnovy pôvodných nastavení nepomohlo, odporúčame vykonať nové nasadenie. Môžete postupovať podľa rovnakých krokov ako v prípade aktualizácie/migrácie alebo vykonať obnovu po nehode.

Zoznam akcií, ktoré vykoná obnovenie pôvodných nastavení:

vynuluje nastavenia siete, všetky heslá a názov hostiteľa,

vyčistí nástroj Webmin, konfiguračné súbory zariadenia, balíky a systémové protokoly,

odstráni z ERA databázy všetky údaje,

vynuluje používateľské heslo pre ERA databázu.

Po reštarte bude vaše ERA VA obnovené do pôvodného stavu ako je to v prípade, keď je čerstvo nasadené, a vy budete môcť začať s nastaveniami od základov.

icon_details_hoverPoznámka:

Vlastné úpravy alebo nastavenia, ktoré sa netýkajú ERA, ostanú nezmenené.