Zálohovanie databázy

Zálohovanie je nevyhnutnou súčasťou efektívneho plánu obnovy v prípade straty údajov. Pomocou funkcie Backup database môžete vašu ERA databázu zálohovať a uložiť do záložného súboru MySQL era-backup.sql, ktorý sa nachádza v root priečinku.

icon_details_hoverPoznámka:

Alternatívou zálohovania databázy je vytvorenie snímok (snapshots) virtuálneho počítača. Týmto spôsobom bude zachované celé ERA VA, všetky jeho nastavenia, ako aj ERA databáza. Ak však obnovíte snímku (snapshot) vášho virtuálneho počítača, budete musieť spustiť funkciu Reset after snapshot revert.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Odporúčame, aby ste vykonávali zálohu vašej ERA databázy často a ukladali záložný súbor na externé ukladacie zariadenie. Toto je dôležité, pretože v prípade, že by došlo k problémom resp. strate údajov, budete mať kópiu celej ERA databázy uloženú inde (nie lokálne na vašom ERA VA). Príkladom môže byť poškodenie ERA VA alebo jeho zmazanie. Ak ste nedávno vykonali zálohu ERA databázy, budete môcť obnoviť ERA VA do rovnakého stavu, v akom bolo tesne pred nehodou. Podrobný postup nájdete v časti Obnova ERA VA po nehode.

1.Aktivujte režim správy zadaním hesla a stlačením klávesu Enter dvakrát. Zvoľte možnosť Backup database pomocou šípok a stlačte kláves Enter.

backup_db

2.Predtým, ako bude môcť byť vykonaná záloha databázy, vás systém vyzve, aby ste zadali root heslo databázy.

icon_details_hoverPoznámka:

Ak si nepamätáte root heslo databázy, môžete ho zmeniť a znova spustiť zálohu databázy.

backup_db_02

Tento proces môže trvať od niekoľkých sekúnd až po niekoľko hodín v závislosti od veľkosti vašej databázy.

icon_details_hoverPoznámka:

Vždy skontrolujte, či sa na obrazovke nenachádzajú chybové hlásenia. Ak nájdete chybové hlásenia, zálohovanie databázy nebolo úspešné. Skúste zálohu databázy vykonať znova.

Zálohu databáz nájdete tu: /root/era-backup.sql

validation-status-icon-warning Dôležité:

Stiahnite si záložný súbor na bezpečné miesto pomocou nástroja Webmin File manager.