O tejto príručke

Príručka nasadenia virtuálneho zariadenia (VA) obsahuje inštrukcie nasadenia a nakonfigurovania virtuálneho zariadenia ERA (ERA VA). Táto príručka je určená pre každého, kto chce nasadiť, spravovať a aktualizovať ERA VA.

Pre zachovanie konzistencie, a aby sa zabránilo zámene, je terminológia použitá v tejto príručke založená na názvoch parametrov nástroja ESET Remote Administrator. Používame tiež jednotnú sadu symbolov na zvýraznenie kapitol, ktoré sú zvlášť dôležité alebo sú iným spôsobom markantné.

icon_details_hoverPoznámka:

Poznámka je len krátky postreh. Hoci poznámkam nemusí byť venovaná zvláštna pozornosť, môžu obsahovať cenné informácie, ako napr. špecifické funkcie alebo odkaz na súvisiacu kapitolu.

 

validation-status-icon-warning Dôležité:

Takéto označenie vyžaduje vašu pozornosť a neodporúča sa ho ignorovať. Zvyčajne poskytuje dôležité informácie.

 

validation-status-icon-error Upozornenie:

Toto označenie obsahuje mimoriadne dôležité informácie, pri ktorých by ste mali spozornieť. Varovania sú umiestnené tak, aby vás varovali včas a zároveň vám pomohli predísť chybám, ktoré by mohli mať negatívne následky. Prosím, dôkladne si prečítajte text ohraničený týmto označením, pretože sa týka vysoko citlivých systémových nastavení alebo upozorňuje na riziká.

 

Konvencia

Význam

Tučné písmo

Pomenúva položky rozhrania, ako napr. polia a tlačidlá možností.

Kurzíva

Zástupné symboly pre údaje, ktoré máte poskytnúť. Napríklad, file name alebo path znamená, že máte zadať konkrétnu cestu alebo názov súboru.

Courier New

Príklady kódov alebo príkazov.

Hypertextové prepojenie

Poskytuje rýchly a jednoduchý prístup k súvisiacim prepojeným kapitolám alebo externým webovým lokalitám. Hypertextové prepojenia sú zvýraznené modrou farbou a môžu byť podčiarknuté.

%ProgramFiles%

Systémový adresár Windows, kde sú uložené programy systému Windows a ďalšie programy.

Online pomocník je hlavným zdrojom pomocného obsahu. Pri pripojení na internet je zobrazovaná vždy najnovšia verzia online pomocníka. Online pomocník pre produkt ESET Remote Administrator obsahuje tri aktívne karty na vrchnej navigačnej hlavičke: Inštalácia/aktualizácia, Administrácia a Nasadenie VA.

navigation_button

Táto príručka je rozdelená na niekoľko kapitol a podkapitol. Vďaka tomu môžete nájsť relevantné informácie jednoduchým prechádzaním Obsahu. Môžete tiež prípadne použiť index na prechádzanie obsahu podľa kľúčových slov alebo môžete použiť textové vyhľadávanie.

help_search

ESET Remote Administrator umožňuje vyhľadávanie v jednotlivých kapitolách prostredníctvom kľúčových slov alebo individuálnych slov a slovných spojení. Rozdiel medzi týmito dvoma typmi vyhľadávania je ten, že kľúčové slová sa viažu k stránkam pomocníka logicky, pričom samotné kľúčové slovo sa vôbec v texte nemusí vyskytovať. Vyhľadávanie pomocou jednotlivých slov a slovných spojení vám vyhľadá všetky stránky pomocníka, kde sa hľadané slová alebo frázy nachádzajú priamo v texte.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Keď otvoríte používateľskú príručku z navigačnej lišty umiestnenej vo vrchnej časti stránky, vyhľadávanie bude obmedzené len na obsah danej príručky. Napríklad, ak otvoríte časť Administrácia, kapitoly z časti Inštalácia/aktualizácia a Nasadenie VA nebudú zahrnuté do výsledkov vyhľadávania.

Databáza znalostí spoločnosti ESET obsahuje odpovede na najčastejšie kladené otázky, ako aj odporúčané riešenia rozličných problémov. Pravidelná aktualizácia databázy znalostí pracovníkmi spoločnosti ESET z nej robia najrýchlejší nástroj na riešenie rozličných druhov problémov.

ESET fórum poskytuje používateľom produktov spoločnosti ESET jednoduchý spôsob, ako získať pomoc a zároveň pomôcť iným. Môžete tam uverejniť akúkoľvek otázku alebo sa informovať o akomkoľvek probléme v súvislosti s produktmi spoločnosti ESET.

Môžete odoslať vaše hodnotenie alebo poskytnúť spätnú väzbu v rámci určitej kapitoly v pomocníkovi. Kliknite na odkaz Boli tieto informácie užitočné? alebo na Ohodnoťte tento článok: Užitočné/Neužitočné v spodnej časti stránky.