Kako mogu vidjeti koje su ERA komponente instalirane

Popis instaliranih ERA komponenti i njihovih verzija dostupan je u prozoru konzole vašeg ERA virtualnog uređaja. Ako želite osvježiti ovaj prozor nakon nadogradnje komponenti, možete ponovno pokrenuti virtualni uređaj ili pokrenuti način za upravljanje i odabrati Exit to terminal, a zatim izaći iz terminala kako biste se vratili na zaključani zaslon.

va_component_versions_console_window`