Otklanjanje poteškoća

Sljedeći se dnevnici mogu upotrijebiti za otklanjanje poteškoća ERA virtualnog uređaja. Služba tehničke podrške tvrtke ESET također vas može tražiti da joj date dijagnostičke dnevnike. Ovo su dnevnici koje možete poslati na analizu:

Naziv dnevnika

Lokacija

Opis

Konfiguracija uređaja ERA VA

/root/appliance-configuration-log.txt

Ako instalacija uređaja ERA VA nije uspjela, nemojte ponovno pokretati uređaj i provjerite konfiguracijski dnevnik.

ERA server

/var/log/eset/RemoteAdministrator/EraServerInstaller.log

/var/log/eset/RogueDetectionSensor/RDSensorInstaller.log

Instalacijski dnevnik ERA servera

Ostale ERA komponente koriste sličan put i odgovarajući naziv datoteke.

Dnevnik praćenja ERA servera

Dnevnik praćenja ERA agenta

/var/log/eset/RemoteAdministrator/Server/

/var/log/eset/RemoteAdministrator/Agent/

Provjerite dnevnike praćenja:
trace.log

status.html

last-error.html

ostale ERA komponente koriste slične putove i odgovarajući naziv datoteke.

Apache HTTP proxy

/opt/apache/logs/

/var/log/httpd

dnevnik za starije verzije ERA virtualnog uređaja

dnevnik za novije verzije ERA virtualnog uređaja

Dumpovi u slučaju pada ERA servera

/var/opt/eset/RemoteAdministrator/Server/Dumps/


Pokrenuti dijagnostički alat ERA servera ili ERA agenta

/root/RemoteAdministratorAgentDiagnostic20160429T105105.zip

Ako imate problem s uređajem ERA VA, možete odabrati opciju Run diagnostic tool, a pojedinosti potražite u Webmin modulu alata ESET Remote Administrator.

icon_details_hoverNAPOMENA

Preporučujemo vam upotrebu upravitelja datoteka Webmin u kojem možete jednostavno pretraživati datoteke i preuzimati dnevnike prema potrebi.