Što učiniti s ESET Remote Administratorom 6.x koji pokreće Hyper-V Server 2012 R2

Nakon prijave u ERA web konzolu prikazuje se poruka pogreške „Unable to handle Kernel NULL pointer dereference at (null)” (Nije moguće upravljati Kernel NULL dereferencom pokazatelja pri (null)).

Deaktivirajte dinamičku memoriju u postavkama virtualnog računala kako biste riješili problem.